Tilbud isolering i Gadstrup

  • Få 3 gratis tilbud på isolering i Gadstrup
  • Udfyld skemaet på kun 5 minutter
  • Du får 3 tilbud fra faguddannede isolatører

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering

Vores service sender gratis din isoleringsopgave i udbud

2. november 2017. Tilbud på sikring mod Radon, eller anden form for isolering, så finder vi 3 professionelle isolatører, der giver tilbud i Gadstrup. Du betaler slet ikke noget, for at bruge vores gratis tjeneste! Send din opgave ind til os og lad os indhente 3 aktuelle isoleringstilbud fra professionelle firmaer i Gadstrup.
Radon er en radioaktiv luftart, der findes i jorden. Radon kan trænge ind i bygninger, primært gennem utætheder. Dette er uønsket, da højt indhold af radon i indeluften kan øge risikoen for lungekræft. I nybyggeri vil sikring mod fugt i væg- og dækkonstruktioner mod jord samtidig fungere som sikring mod radon.
I dækkonstruktioner kan indtrængning af radon fx hindres ved at etablere en fugtspærre i gulvkonstruktionen. I eksisterende bygninger kan forekomst af radon normalt reduceres ved tætning af terrændæk eller kældergulv, hvor der især lægges vægt på at udbedre revner og sprækker. Radon kan også fjernes ved ventilation.

Isolering af let væg med skalmur

I nogle tilfælde kan en let ydervæg udvendig fremstå som en tung konstruktion, fordi den kan være forsynet med en tung skalmur. I det tilfælde kan væggen udvendig efterisoleres som tunge ydervægge. Alternativt kan skalmuren fjernes, da den ingen statisk betydning har i småhuse med denne ydervægskonstruktion.
Skalmuren kan så erstattes af en ny let ydervægskonstruktion. På den måde kan varmeisoleringsværdien øges, uden, at den oprindelige vægtykkelse og dagslysindfaldet ændres. Denne løsning svarer til udvendig efterisolering af let ydervæg.
Der kan ofte opnås væsentlige besparelser ved at efterisolere bygningens ydervægge, fordi arealet som regel er stort. Samtidig opnås normalt en bedre komfort. Ved renovering kan der regnes med et U-værdi krav på 0,20 W/m2K. Kravet kan dog fraviges, fx hvis det ikke er økonomisk rentabelt.

Alternativt kan skalmur fjernes

I nogle tilfælde kan en let ydervæg udvendig fremstå som en tung konstruktion, fordi den kan være forsynet med en tung skalmur. l det tilfælde kan væggen udvendig efterisoleres som tunge ydervægge. Alternativt kan skalmuren fjernes, da den ingen statisk betydning har i småhuse med denne ydervægskonstruktion.
Skalmuren kan så erstattes af en ny let ydervægskonstruktion. På den måde kan varmeisoleringsværdien øges, uden, at den oprindelige vægtykkelse og dagslysindfaldet ændres. Denne løsning svarer til udvendig efterisolering af let ydervæg.
Nogle småhuse, fortrinsvis bygget i 1960'erne og 1970'erne, er opført med en kombination af lette ydervægge og andre ydervægstyper. Typisk er brystninger og gavltrekant opbygget som lette ydervægge, mens de øvrige ydervægge er en isoleret hulmur med letbeton som bagmur og tegl som formur.

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering i 4621 Gadstrup
HHH Entreprise
Nygårdsvænget 2
4621 Gadstrup
CVR: 34851794
Hjemmeside
Ogrind Renovering
Askhavevej 3
4621 Gadstrup
CVR: 26768004
Hjemmeside
Murermester Frederik Hjelmfort
Absalonsvænget 4
4621 Gadstrup
CVR: 35012443
Hjemmeside