Tilbud isolering Høng

  • Isolering Høng - Modtag 3 favorable tilbud
  • Indsend formularen online på kun 3 min.
  • Bestil en faguddannet faguddannet isolatør

Få 3 Tilbud isolering Høng tilbudFå 3 Tilbud isolering Høng tilbud fra 3byggetilbudFå 3 Tilbud isolering Høng tilbud fra danskisolering

4270 Høng
vejnavne

Agerkrogen
Dyssevej
Lærkedalsvej
Skolevej
Kløvervej
Kildevej
Keldsømadevej
Svanemosevej
Tingbjergvej
Søvej
Toftevej
Bækkeviggårdsvej
Nordre Fuglsangsvej
Plantevej
Finderupvej
Ingesvej
Engvangsvej
Rævemosevej
Katrinevej
Bagervænget

Spar mange penge ved at indhente 3 tilbud på isolering Høng

3 tilbud på bedre indeklima, grøn energi og besparelser på varmebudgettet i Høng. Gratis! Og så er det nemt! Udfyld kontaktformularen på få minutter og send den ind til Billig-isolering.dk - så leverer vi 3 fordelagtige tilbud på isolering Høng på 34 timer.
I et vist niveau under jordoverfladen er grunden mættet med vand. Grundvandsspejlet eller grundvandsstanden er det niveau, hvor (porevand) trykket svarer til atmosfærens tryk. Under grundvandsspejlet stiger vandtrykket proportionalt med dybden. Bygningsdele, som er under grundvandsspejlet, udsættes derfor for vandtryk.
Variationerne fra år til år som følge af nedbørsforskelle kan være betragtelige. Grundvandsspejlets variation er større i i jordarter med høj permeabilitet (gennemtrængelighed for vand) end i jordarter med lav permeabilitet. Grundvandsspejlet kan bestemmes ved at grave eller bore et hul i jorden.

Udførelse af hulmursisolering

Isolering af hulmur udføres af specialfirmaer og involverer følgende arbejdsgange:
  1. Det undersøges, om hulmuren allerede er efterisoleret, eller der eventuelt er andre grunde til, at en hulmursisolering ikke kan gennemføres. Dette vurderes typisk ved at tage en sten ud eller bore et hul og med teknoskop vurdere forholdene inde i muren.
  2. Hvis muren er egnet til hulmursisolering, udtages der udefra enkeltsten (kopper) i muren, hvorigennem isoleringsmaterialet indblæses som løsfyld. Afstanden mellem stenene afhænger af indblæsningsmetoden og det anvendte varmeisoleringsmateriale. I nogle tilfælde nøjes man med at bore jævnt fordelte huller i fugerne.
  3. Hullerne bruges både til indblæsning og til kontrol af, at hulrummet er fyldt.
  4. Hullerne lukkes, dvs. kopperne sættes ind igen.

Formuren kan eventult fjernes

Udvendig efterisolering af hule mure adskiller sig ikke fra udvendig efterisolering af massive mure. Der er dog lidt flere muligheder ved hule mure, fordi formuren eventuelt kan fjernes, inden der foretages en udvendig efterisolering, som afsluttes med enten en ny skalmur, facadepuds eller en let regnskærm.
l forhold til blot at bygge udenpå kan vægtykkelsen på denne måde holdes nede, samtidig med at varmeisoleringsværdien øges, hvorved en reduktion af dagslysindfaldet kan undgås. Denne løsning kræver dog, at visse forudsætninger er til stede:
  • Formuren må ikke være bærende. I en del huse hviler spær eller rem delvis af på formuren, og i de tilfælde kan løsningen ikke umiddelbart anvendes.
  • Fundamentet skal kunne bære den excentricitet, der opstår som følge af, at formuren fjernes. Ved småhuse vil dette dog sjældent være et problem.

Få 3 Tilbud isolering Høng tilbudFå 3 Tilbud isolering Høng tilbud fra 3byggetilbudFå 3 Tilbud isolering Høng tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering Høng

Murermester Henrik Jensen
Solbjergvej 51
4270 Høng
CVR: 32106676
Hjemmeside
S.A. Isolering og Service
Bagervænget 110
4270 Høng
CVR: 36925493
Hjemmeside
Murermester Orla Poulsen
Slagelsevej 50
4270 Høng
CVR: 14065679
Hjemmeside