Tilbud isolering i Midtfyn

  • Få 3 gratis tilbud på isolering i Midtfyn
  • Udfyld skemaet på under to minutter
  • Du får 3 tilbud fra godkendte isolatører

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering

Svært ved at finde det rigtige tilbud? Vi gør det nemt!

2. november 2017. Isolering kan godt se godt ud! Giv bygningen et pift med udvendig facadeisolering. Isolatører giver tilbud på hele Midtfyn! Spar mange penge på varmeregningen til vinter. Denne gratis service er den absolut nemmeste måde at få 2-3 attraktive tilbud på Midtfyn på isolering.
Opfugtning af facader udefra skyldes normalt defekter i facaden, fx utætte fuger eller revner i murværk. Besigtigelse udefra skal derfor især rettes mod revner og nedbrudt fugemørtel i murede facader især i de øverste etager med ringe murtykkelse - og defekter, fx defekte fuger eller manglende to-trins tætning. Endelig er der potentiel risiko for opfugtning ved altaner mv., hvor facaden er gennembrudt.
Fugtpåvirkningen på ydervægge stammer især fra nedbør, som rammer facaden. Påvirkningen er størst i områder med stor nedbør - og især, når de virker sammen som slagregn. Vindpåvirkningen og dermed slagregnspåvirkningen er større på høje bygninger.

Fundamentet vurderes med en geoteknisk vurdering

Ydervægge af betonelementer består af to armerede betonskiver med et mellemliggende lag isolering, som enten kan være af mineraluld eller celleplast (sandwíchkonstruktion). Den indvendige betonskive fungerer som dampspærre. Der kan opstå uens sætninger af ydervægge, hvis betonlagets underside svarer til fundamentets underside.
Dette kan især være et problem ved friktionsjord, dvs, grov-silt, sand, grus og sten. Her må der ikke graves ned til fundamentets underkant uden en geoteknisk vurdering. I stedet for at fjerne hele betonlaget kan det være hensigtsmæssigt blot at sikre, at eventuelt vand let kan drænes ud.
Dræningen kan foregå ved etablering af et stikdræn, hvor det sikres, at vandet fra eventuelle lunker i det oprindelige klaplag ledes til drænet. Alternativt kan betonlaget gennembrydes udvalgte steder, fx i lunker i klaplaget, så vand kan ledes væk.

Fugtspærre i krybekælder ydervæg

Ved omdannelse af krybekælder til terrændæk skal det undersøges, om der er en vandret fugtspærre i den eksisterende ydervæg, og hvor den i givet fald vil være i forhold til betonlaget i det nye terrændæk.
Fugtspærren skal være placeret, så der ikke kan ske fugtvandring til terrændækket, dvs. normalt over terræn, men under det nye betonlag. Hvis der er problemer med opstigende grundfugt, og der ikke er en fugtspærre i ydervæggen, bør der etableres en. Medmindre der er tale om selvdrænende jord, bør der altid udføres omfangsdræn langs fundamenter.
Fugten i jorden medfører, at der i jordens poresystem normalt altid vil være nær 100% relativ luftfugtighed. Den høje relative luftfugtighed i porerne medfører, at der på bunddækkets underside vil være et damptryk, som alene afhænger af temperaturen det pågældende sted. Betydningen afhænger af forholdene inde i krybekælderen.

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering i 5762 Midtfyn
Byggefirmaet Søren Jensen ApS
Nørremarksvej 31
5762 Vester Skerninge
CVR: 21673803
Hjemmeside
Alt Isolering ApS
Sterrebyvej 35
5762 Vester Skerninge
CVR: 38614754
Hjemmeside
Per Harbo Laursen
Stågerupvej 51
5762 Vester Skerninge
CVR: 54376715
Hjemmeside