Tilbud isolering Odder

  • Få 3 gratis tilbud på isolering Odder
  • Udfyld formularen på bare fem min.
  • Du får 3 tilbud fra grundige isolatører

Få 3 Tilbud isolering tilbudFå 3 Tilbud isolering tilbud fra 3byggetilbudFå 3 Tilbud isolering tilbud fra danskisolering

Modtag gratis tre tilbud på efter-isolering i Odder

14. september 2018. Er du på jagt efter en kompetent og billig isolatør i Odder? Så kan du frit og kvit bruge vores gratis portal til at bestille 3 gratis isoleringstilbud. Ved at indtaste din isoleringsopgave her, modtager du pristilbud online, som du kan sammenligne i ro og mag. Billig-isolering.dk er kun formidler af opgaven. Prisen på arbejdet aftales direkte mellem dig og det valgte isolering Odder firma.
Ved paralleltage med diffusionsåbne tagdækninger forstås tage, hvor tagflade og loft er parallelle (og er sammenbyggede i en kompakt konstruktion uden mellemliggende tagrum). Den fugttekniske balance i denne tagtype kan opnås ved en af følgende opbygninger:
  • Ventileret konstruktion - som regel med undertag
  • Konstruktion med uventileret undertag

Revner og gennembrydninger i dampspærre

Gennembrydninger i dampspærre skal tætnes, så der sikres mod luftgennemsivning. Også samlinger af ventilations- og elrør skal tætnes omhyggeligt, hvis der er risiko for, at de kan forbinde indeluften med konstruktionens indre.
Ventilation med udeluft langs isoleringens yderside kan være en fordel, idet kold udeluft, der om vinteren kommer ind i konstruktionen vil have et lavt vanddampindhold og tillige opnå en lille opvarmning, så den kan bære mere fugt. Dermed er det i et vist omfang muligt at bortventilere evt. overskydende fugt.
Dette princip fungerer godt i ventilerede klimaskærme til ydervægge og skråtage med en hældning på mere end 1:12. l disse tilfælde sørger vinden og den termiske opdrift (skorstenseffekten) i luftspalten som regel for at ventilationen er tilstrækkelig. I vægge skal ventilationsspaltens tværsnitsareal være mindst 0,3% af væggens fladeareal.

Ventilation ved skråtag og fladt tag

I et ventileret skråtag skal være mindst 50 mm mellem undertag og isolering. Det forudsættes, at luftbevægelsen i spalten ikke begrænses af membraner, fx et undertag, der hænger ned og blokerer luftgennemgangen. Der må også sikres ordentlige, slagregnssikre passager for luftstrømmen omkring indløb og udløb - i skråtaget ved tagfod og kip.
I de flade tage er der ingen termisk opdrift til at hjælpe luften på vej, men kun forskelle i vindtryk over tagkanterne. Det ventilerede flade tag anbefales derfor kun, hvis husbredden ikke overstiger 10-12 m. Større husbredde kan ikke ventileres tilstrækkeligt med vindens trykforskel som drivende kraft.
Ventilationen finder sted gennem åbninger ved tagkanterne i husets luv- og læsider og forløber i et hulrum hen over isoleringen. Ventilationsåbningernes samlede tværsnitsareal skal være mindst 0,2% af det bebyggede areal.

Få 3 Tilbud isolering tilbudFå 3 Tilbud isolering tilbud fra 3byggetilbudFå 3 Tilbud isolering tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering i 8300 Odder

Bjarne Fugemand
Rosensgade 46
8300 Odder
CVR: 32182739
Hjemmeside
Makne Fugeteknik
Vesterhåb 37
8300 Odder
CVR: 27676383
Hjemmeside
BS Byggeservice ApS
Malskærvej 3
8300 Odder
CVR: 38602349
Hjemmeside