Tilbud isolering i Rødekro

  • Få 3 gratis tilbud på isolering i Rødekro
  • Udfyld formularen online på bare fire minutter
  • Du får 3 tilbud fra autoriserede isolatører

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering

Privat, firma eller offentlig. Spar penge på efterisolering!

2. november 2017. Isoleringsfirmaer, og isolatører, der er tilknyttet billig-isolering.dk, giver gerne bud på dit isoleringsprojekt i Rødekro. Vi sørger for at dit projekt bliver sat i udbud. Du vil derefter modtage 3 tilbud. På den måde sikrer vi, at du bliver en glad og tilfreds isoleringskunde, der får løst din isoleringsopgave i Rødekro.
Udendørs konstruktioner skal så vidt muligt overdækkes, så de beskyttes mod nedbør. Erfaringsmæssigt vil et tagudhæng på ca. 600 mm give god beskyttelse af mindre bygninger, dvs. op til ca. 4 m højde. Udhæng giver også beskyttelse af højere bygninger, men virker primært på den øverste del af facaden.
Overdækninger omfatter fx sålbænke, vandbrædder over vinduer og afdækninger af vindskeder. Overdækningerne udføres for at lede vand væk fra facader, bjælkeender mv., så det kan dryppe af uden at forårsage opfugtning. For at sikre afledning af vand, skal oversiderne af udhæng udføres med et veldefineret fald.

Temperaturforhold i Kælderydervæg

Kælderydervæggens overfladetemperatur vil året rundt typisk være lavere end overfladetemperaturen på en ydervæg over terræn. Det betyder, at den relative luftfugtighed ved kælderydervæggens overflade vil være højere end på ydervægge over terræn.
Også uden indvendig efterisolering er der risiko for kondens på kælderydervægge om sommeren. Ved at etablere indvendig efterisolering sænkes overfladetemperaturen yderligere, og følsomheden over for utætheder i en dampspærre øges dermed.
På grund af den øgede fugtbelastning i forhold til ydervægge over terræn er forudsætningerne for, at kælderydervægge under terræn kan efterisoleres indvendigt, skærpet yderligere. I en nystøbt kælder vil der være et stort fugtoverskud i betonen. Hvis kælderen holdes tillukket, vil fugt fra betonen afgives til rumluften, så den relative luftfugtighed bliver nær 100%.

Efterisolering med porebeton

En mulig efterisoleringsløsning er at opbygge en uorganisk væg af porebeton eller et andet varmeisolerende, mineralsk materiale foran kælderydervæggen med et hulrum mellem de to vægge.
Der vil stadig kunne ske en vis udtørring mod kælderrummet, men temperaturen i hulrummet vil være lav og luftfugtigheden høj, så væggens fugtindhold vil stige.
Samtidig er der risiko for, at der vil gro skimmelsvamp i det smuds, der måtte samle sig i hulrummet.

Efterisolering med skeletvægge
. Når forudsætningerne for indvendig efterisolering af kælderydervægge er opfyldt, kan der opbygges en skeletvæg. Der bør benyttes uorganiske materialer af hensyn til risiko for oversvømmelser i kælderen, fx i forbindelse med skybrud. Det må påregnes, at hvis kælderen oversvømmes, vil det være nødvendigt at udskifte varmeisoleringen for at opnå hurtig udtørring.

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering i 6230 Rødekro
Brdr. Meyenburg Byggeforretning
Grønhøj 1
6230 Rødekro
CVR: 30602129
Hjemmeside
Dansk Isolering ApS
Bergensvej 7
6230 Rødekro
CVR: 31765927
Hjemmeside
Fc Byg ApS
Klintetoften 3
6230 Rødekro
CVR: 35644024
Hjemmeside