Tilbud isolering Slagelse

  • Isolering Slagelse - Modtag 3 tiltalende tilbud
  • Indsend formularen på kun 6 minutter
  • Bestil en fleksibel grundig isolatør

Få 3 Tilbud isolering Slagelse tilbudFå 3 Tilbud isolering Slagelse tilbud fra 3byggetilbudFå 3 Tilbud isolering Slagelse tilbud fra danskisolering

Eksempler på
vejnavne Slagelse

Dævidsrødvej
Akelejevej
Fårdrupvej
Etterbjergvej
Blæsingevej
Hirsevangen
Gyldenholmvej
Henriksvej
Erdrup Enghave
Ekkovej
Helleholm
Gimlinge Enghave
Baggesensgade
Hagbardsvej
Hejningevej
Bag Klostret
Asgårdsvej
Brombærvej
Bøgevangen
Gormsvej

Isolering af hus eller lejlighed i Slagelse. Indhent 3 gratis tilbud

Vi videreformidler gratis din projektbeskrivelse, så du hurtigt kan gennemse de 3 tilbud, givet af vores tilknyttede samarbejdspartnere vedr isolering Slagelse. De består udelukkende af forhåndsgodkendte isolatører, isoleringsfirmaer og håndværkere med isoleringsekspertise.
Hvor stor slagregnsmængde, der rammer en flade, afhænger ikke alene af vindstyrken, men også af den lokale topografi, bygningens placering i forhold til omgivelserne, fladens orientering og hældning, bygningens geometri og regndråbernes størrelse. Ikke kun i Slagelse, men i hele Danmark er overflader, der vender mod sydvest mest udsat for slagregn.
Der er stor forskel på slagregnsmængden, fx er der ca. dobbelt så meget slagregn på Fanø som i Slagelse. Slagregn optræder med tilfældig variation, og der kan være betydelige forskelle på mængderne fra år til år. Vinden vil medføre trykforhold omkring en bygning, som vil presse vinden opad ved taget.

Isolering af hulmur

Hule mure omfatter ydervægge, der er opbygget af en for- og bagmur, som begge er opbygget af tunge materialer. Mellem de to vægge er der et mellemrum, der enten er tomt eller fyldt med varmeisolering. Hule mure kan efterisoleres på følgende måder:
  • Hulmursisolering
  • Udvendig efterisolering
  • Indvendig efterisolering

I hule mure vil der være kuldebroer i de områder, hvor for- og bagmur mødes, fx ved vinduer og døre, faste bindere og ved tagfod. I nyere huse vil dette problem være reduceret, da der her kan være brugt kuldebroafbrydelser ved vinduer og trådbindere i stedet for faste bindere.
Kuldebroafbrydelser er dog først blevet et specifikt krav til Iinjetab i bygningsreglementet for småhuse fra 2001. Kuldebroer befinder sig i områder, der normalt er utilgængelige. De fleste huse fortsat have ringere varmeisoleringsforhold ved disse punkter.

Udførelse af isolering af skalmur

  1. Det skal sikres, at den nye skalmurs lodrette kræfter kan bæres, enten ved et nyt selvstændigt fundament, eller ved at fastgøre skalmuren til det oprindelige fundament med konsoller. Konsolløsningen kræver normalt, at fundamentet, der gøres fast i, er af beton. For at bevare sokkelhøjden, kan den nye skalmur eventuelt forsynes med en bundbjælke. Angående regler om udgravning ved eksisterende fundamenter henvises til SBi-anvisning 231.
  2. Ydervæggen, der skal efterisoleres, skal være plan og fremspring fjernet. Løst monterede udvendige dele nedtages, fx lamper, tagnedløb m.m.
  3. Skalmur og efterisolering opføres samtidigt.
  4. Ny skalmur fastholdes til den eksisterende mur med nye bindere.


Nærmere beskrivelse af principper for udførelse og detaljeløsninger findes for eksempel i SBI-anvisning 156.

Få 3 Tilbud isolering Slagelse tilbudFå 3 Tilbud isolering Slagelse tilbud fra 3byggetilbudFå 3 Tilbud isolering Slagelse tilbud fra danskisolering


Slagelse tilbud isolering eksempel:

Tømrer-Gården ApS
Strandvejen 141
4200 Slagelse
CVR: 30597400
Hjemmeside
Kj Byg og Fugeservice
Søndermarksvej 104
4200 Slagelse
CVR: 32873332
Hjemmeside
Slagelse Isolering
Kalundborgvej 63 C
4200 Slagelse
CVR: 38540459
Hjemmeside