Tilbud isolering Stevns

 • Få 3 gratis tilbud på isolering Stevns
 • Udfyld skemaet online på bare tre min.
 • Du får 3 tilbud fra troværdige isolatører

Få 3 Tilbud isolering tilbudFå 3 Tilbud isolering tilbud fra 3byggetilbudFå 3 Tilbud isolering tilbud fra danskisolering

Få 3 gratis tilbud på isolering Stevns af virksomhed eller bolig

30. september 2018. På Stevns bør ikke koste noget, eller være tidskrævende og besværligt at søge efter tilbud på udførelse af isolering. Det kan man gøre helt gratis, her på billig-isolering.dk. Udfyld skemaet online på ganske få minutter og få 3 fantastiske isolering Stevns tilbud - gratis!
Ved renoveringsopgaver anvendes undertiden en fugtspærre på et eksisterende terrændæk som erstatning for et kapillarbrydende lag under betondækket. I givet fald skal der udvises påpasselighed med ikke at tilsmudse betondækket, idet organisk smuds i forbindelse med den opfugtning, der sker ved etablering af fugtspærren, kan forårsage skimmelvækst.
Den sikreste løsning i denne forbindelse er at udføre en fugtspærre, som ikke tillader adgang af ilt, fx en påklæbet tagpap eller en dampspærre påført i flydende form. De samme forhold gør sig gældende, hvis der skal spærres mod fugt efter en vandskade, fx rørbrud eller oversvømmelse.

Udførelse af udvendig isolering

Ved en udvendig efterisolering er der følgende arbejdsgange:
 • Eksisterende regnskærm nedtages.
 • Eventuelt nedtages vindspærre. Dette afhænger af vindspærrens tæthed. Hvis den er meget åben som en vindgips eller -pap, kan vindspærren oftest bevares. Det kan være en fordel at bevare vindspærren, da den eventuelt kan fungere som midlertidig regnskærm under efterisoleringsarbejdet. Hvis den eksisterende varmeisolering er våd, skal den udskiftes. Hvis dampspærren ikke er tæt, skal eksisterende varmeisolering og dampspærre fjernes og ny dampspærre og varmeisolering opsættes udefra.
 • Det eksisterende skelet, som regnskærmen har været fastgjort til, bliver nu påforet lodrette eller vandrette træ- eller stålprofiler, svarende til den varmeisoleringstykkelse, som konstruktionen skal udvides med. Der placeres varmeisolering i skeletkonstruktionen.

Yderligere arbejdsgange - udvendig isolering

 • En ny vindspærre sættes op. Denne kan eventuelt være indeholdt i varmeisoleringsmaterialet.
 • En ny påforing, der sikrer et ventileret hulrum foran vindspærren, etableres.
 • En ny regnskærm sættes op - eventuelt genanvendes den eksisterende.
 • Det kan desuden være nødvendigt at flytte vinduer, tilpasse taget og tagnedløbet. Arbejdsgange og krav til regnskærm svarer i hovedtræk til forhold ved udvendig efterisolering af tunge vægge med let regnskærm. Erfaringen har vist, at kældre, som er vandtætnet udefra, fungerer i praksis, forudsat at de i øvrigt er udført korrekt.
  Fugtteknisk set er det en fordel, hvis fordampning også kan ske fra ydersiden af konstruktionen. Det kan kun ske ved at anvende diffusionsåbne - men vandtætte - overflader på kældervæggens yderside, kombineret med diffusionsåben udvendig isolering af kældervæggen.

Få 3 Tilbud isolering tilbudFå 3 Tilbud isolering tilbud fra 3byggetilbudFå 3 Tilbud isolering tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering i 4660 Stevns

A.M.A. Enterprise IVS
Skovvejen 5
4660 Store Heddinge
CVR: 36693096
Hjemmeside
Murermester Kristian Sommer
Engmarksvej 1
4660 Store Heddinge
CVR: 28299567
Hjemmeside
Murermester Bo Aaby Larsen
Tommestrupvej 8
4660 Store Heddinge
CVR: 37539481
Hjemmeside