Tilbud isolering Ølstykke

  • Isolering Ølstykke - Få 3 fantastiske tilbud
  • Indsend web formularen på under 4 minutter
  • Du får en pålidelig seriøs isolatør

Lokale vejnavne
Ølstykke

Nydamvej
Midgårdsvej
Cedervej
Irisvej
Karmstensvej
Klokkevej
Lavendelvej
Løven
Roarsvej
Hjaltesvej
Harevej
Jellingvej
Nøddevej
Fasanvej
Egevej
Møllehusene
Odins Plads
Frederiksborgvej
Fyrkatvej
Park Alle

Professionel isolering Ølstykke Vi finder 3 tilbud på opgaven

Du kan allerede nu udfylde vores online skema, for at modtage dine tre gratis tilbud på isoleringsprojektet, i Ølstykke og omegn. Vi finder herefter 3 isolatører som får lov at byde på din opgave. Modtag 3 billige isolering Ølstykke tilbud og spar nemt 22 procent.
Terrændæk påvirkes af damptryk både oppefra og nedefra som følge af vanddampindholdet i luften på de to sider af konstruktionen. Forskellen i damptryk på terrændækkets overside og underside er afgørende for fugttransporten gennem dækket ved diffusion. Selvom den relative luftfugtighed er 100 %, er damptrykket højere inde i bygningen.
Fugt transporteres derfor ved diffusion ud af bygningen, så fugt fordamper fra betonens underside og kondenserer nede i jorden. Der bør normalt ikke anbringes membran/fugtspærre under betonen, idet det hindrer udtørring nedad og indebærer risiko for kondensdannelse på membranen.

Dampspærre i skunkgulv

Det er vigtigt at sikre, at dampspærren i skunkgulvet slutter tæt til spærfoden og samles over fast underlag. Det er ikke et problem, at dampspærren folder i nogle hjørner - blot den slutter tæt. Hvis efterisoleringen er mindst dobbelt så kraftig som den eksisterende varmeisolering, kan vandret dampspærre lægges ovenpå den eksisterende varmeisolering og ved skunkvæg føres lodret op.
Men også i dette tilfælde kan det være vanskeligt at føre dampspærren ubrudt uden mange sammenklæbninger. Kun hvis dampspærren kan ligge i plan med oversiden af spærene, vil der være en sikker føring af dampspærren.
Efterisolering af skunkrum indefra langs tag er en mulighed, især hvis hanebåndsspærene er uden bærende skunkstolper. Dampspærren kan i det tilfælde føres ubrudt på indersiden af spærene til tagfoden.

Isolering mod tag i skunkrum

Der kræves særlig opmærksomhed for at udføre tætte samlinger omkring spærfoden. Den nye varmeisolering langs taget i skunkrummet kan fastholdes ved at påfore spærene på indersiden. Ventilationsforholdene i tagkonstruktionen i det efterisolerede skunkrum skal opbygges på samme måde som det eksisterende paralleltag.
Udvendig isolering af skunkrum er særlig velegnet, hvis hele tagets belægning alligevel skal skiftes, da løsningen kræver, at den eksisterende tagbelægning fjernes. Den ekstra plads til efterisolering skabes ved at påfore spærene udvendig.
Alternativt kan efterisolering udefra udføres ved kun at nedtage de nederste tagplader. Ved efterisolering udefra berøres det udnyttede tagrum ikke, og den indvendige væg- og loftbeklædning kan bevares. Ved efterisolering udefra skal det sikres, at ventilationen ikke blokeres ved tagfod, under tagbelægning eller undertag.

Eksempel på lokal tilbud isolering i Ølstykke

Danmat Iso Systems A/S
Roskildevej 23
3650 Ølstykke
CVR: 81636419
Hjemmeside
Energihuset.dk A/S
Perlevej 1
3650 Ølstykke
CVR: 25433866
Hjemmeside
Vimo Isolation ApS
Hedebyvej 4
3650 Ølstykke
CVR: 34084815
Hjemmeside