Tilbud isolering Borup

 • Isolering Borup - Få 3 fantastiske tilbud
 • Indsend skemaet online på under syv minutter
 • Find en godkendt kvalitetssikret isolatør

Vi dækker også
postnummer 4140

Toftevej
Ved Lygtebanke
Krotoften
Holmager
Ærtebjerghusene
Stubberupvej
Svenstrupvejen
Østergade
Malervej
Krovænget
Rapsmarken
Birkevej
Valmuemarken
Græsmarken
Bygmarken
Ullehøj
Ebbeskovvej
Parkvej
Elmevej
Fiskervej

Gratis for dig! 3 tilbud inden for få dage på isolering Borup

Kun 5-8 minutter på en beskrivelse: Så kort tid tager det at indhente tilbud i Borup, når du skal have udført isolering eller efterisolering. Også er det gratis at bruge vores formidlingsservice til at indhente isolering Borup tilbud!

Kravet om niveaufri adgang til bygninger medfører, at terrændækkonstruktioner ofte presses så langt ned i terrænet som muligt. Facaden skal dog stadig beskyttes mod fugtpåvirkning, fra bla. opsprøjtende regnvand. Der skal derfor, som normalt, være en sokkelhøjde på mindst 150 mm. Desuden placeres gulvfladen mindst 150 mm over terræn.

Adgang til bygningen kan opnås ved at udføre en rampe eller anden udligning, der fører op til indgangsdøren. Generelt må ramper og udligninger højst have en hældning på 1:20. Er en sokkelhøjde 150 mm bliver længden af rampen mindst 3 m. Ved fritliggende enfamiliehuse, som bygges til eget brug, stilles ligeledes krav til niveaufri adgang.

Let regnskærm på skeletkonstruktion

Udvendig isolering med en let regnskærm på skeletkonstruktion består af et skelet af stolper og rigler, hvor der er monteret varmeisolering og udvendig er opsat ventileret regnskærm. Skelettet kan opbygges af træ eller metal. Regnskærmens udformning og materialevalg kan være bræddebeklædning, pladematerialer, fx stål, eternit, træbaserede plader m.m. Krav til regnskærm:
 • Beklædningen skal være åben for luftgennemtrængning,
 • For at sikre, at der ikke er noget vindtryk bag regnskærmen, skal åbningerne til det fri udgøre 0,25-0,5 % af regnskærmens areal
 • Spaltebredden mellem beklædningsplader i regnskærmen skal være 5-6 mm
 • Lodrette åbne fuger udformes, så direkte slagregn fra fugen og ind på vindspærren ikke er mulig
 • I bunden af det ventilerede hulrum må der ikke ske fugtophobning, dvs. vandet skal ledes ud

  • Alternativ til skeletkonstruktion ved let regnskærm

   I stedet for en skeletkonstruktion kan regnskærmen opsættes i punkter eller konsoller, mens varmeisoleringen fastholdes på anden vis. For huse i én etage er der brandkrav om, at den udvendige vægbeklædning mindst er en K, 10 D-s2,d2 beklædning.
   Løsninger med varmeisolering er ofte systemløsninger, hvor leverandørens anvisninger skal følges, herunder hvor ekstra opmærksomhed er nødvendig, og hvilke forudsætninger, der gælder for systemet. Enfamiliehuse og sommerhuse normalt i fugtbelastningsklasse 2, mens rækkehuse og lignende, hvor fugtniveauet typisk er højere (pga. større beboertæthed), er placeret i fugtbelastningsklasse 3.
   Vandrette lægter på bagsiden af en regnskærm må ikke kunne fange vand og lede det over til bagvæggen. Lægterne friholdes fra bagvæggen med 12 mm afstandslister, som også sikrer en fri ventilationsspalte.

Tilbud isolering Borup eksempler:

Murermester Per Kjeldal
Kulerupvej 9 B
4140 Borup
CVR: 46810414
Hjemmeside
Ralma 2 ApS
Thorsvej 11
4140 Borup
CVR: 35473963
Hjemmeside
Fjordens Murerforretning
Odinsvej 1 A
4140 Borup
CVR: 32612865
Hjemmeside