Tilbud isolering Esbjerg

  • Isolering Esbjerg - Få 3 fantastiske tilbud
  • Udfyld onlineskemaet på under syv min.
  • Bestil en rutineret velegnet isolatør

Lokale veje
Esbjerg

Tordenskjoldsgade
Rælingen
Højvangs Alle
Langelandsvej
Højvangshaven
Nygårdsvej
Sønderhaven
Peder Skrams Gade
Tinghøjs Alle
Rosenvængets Alle
Peder Gydes Vej
Staget
Holmebakken
Læssevejen
Isbrogade
Vestre Dokkaj
Søvej
Skrænten
Ålborgvej
Willemoesgade

Uforpligende, gratis tilbud, på varme isolering Esbjerg

Vi sørger for at du får de får de 3 bedste tilbud i havn. Vores gratis formidlingstjeneste sætter dig nemt i kontakt med isoleringsfirmaer i og omkring Esbjerg. Få en hurtig og billig løsning på dine varme- eller fugtproblemer - bestil 3 isolering Esbjerg tilbud nu.
Vinduer og døre udføres i dag både som traditionelle trækonstruktioner og som plast-, aluminium- eller hybridløsninger. Gældende krav til U-værdier for vinduer og døre betyder, at nogle af de problemer, der var almindelige tidligere, ikke findes i nye konstruktioner. Fx vil der kun yderst sjældent optræde dug på indersiden af moderne ruder med U-værdi på 1,2 W/m2K eller mindre. Fugtpåvirkningerne på vinduer og døre kan stamme fra:
  • Nedbør, (slag)regn, (fyge)sne, som kan trænge ind i konstruktionen udefra
  • Udeluftens fugtighed
  • Kondensation af fugt fra indeluften pga. kuldebroer eller utætheder ivindues-/dørkonstruktionen

Kapillarbrydende lag

Lag bestående af grovkornede materialer med ingen eller lille kapillær stighøjde. Typisk af grovkornet grus, singels eller coatede løse letklinker. Kornstørrelsen skal være mindst 4 mm, og materialet skal være rent (vasket). Kapillarbrydende lag og varmeisolerende lag kan godt kombineres, så der kun udlægges et lag i form af ikke-kapillarsugende varmeisolering.
I så fald skal der dimensioneres med, at varmeisoleringsevnen af de nederste 75 mm er mindre end for resten, der skal regnes med værdier 'mod jord', jf. DS 418. For eksempel kan det kapillarbrydende lag i et kældergulv, udføres af et mindst 150 mm tykt lag grove stenmaterialer.
Disse grove stenmaterialer kan fx bestå af, coatede, løse letklinker eller trykfast isolering. Kapillarsugning betyder væsketransport fra pore til pore i porøse materialer, fx mursten af tegl eller porebeton, uden at der er vandtryk til stede.

Hvad er en kuldebro?

En kuldebro er et område, hvor varmeisoleringsevnen er mindre end i den omkringliggende konstruktion. Kuldebroer kan skyldes, at varmeisoleringslaget er gennembrudt af et materiale med større varmeledningsevne. Kuldebroer kan også skyldes varmeisoleringsfejl, feks. at isoleringen ikke slutter helt tæt til omkringliggende konstruktioner.
Radon: Radioaktiv gas, der stammer fra jorden. Radon kan fremkalde lungekræft, og radonindsivning forhindres ved at bygge lufttæt mod jorden. Mange ældre huse kan have dette problem. Radon kan også ventileres bort.
Spidsloft: Ventileret uudnyttet tagrum i tag med hanebåndsspær. Rummet dannes af to tagflader og loftkonstruktion ved hanebånd. Derved bliver rummet trekantsformet og derfor spidst.
Spærfod
Vandret bjælke nederst i et spærfag.
Telteffekt
Fænomen, der beskriver, at en banevare bliver utæt ved berøring, eller hvis det hviler på noget.

Esbjerg tilbud isolering eksempel:

Fabricius Ingeniørfirma
Islandsgade 33
6700 Esbjerg
CVR: 17123149
Hjemmeside
Viggo Sørensen A/S
H E Bluhmes Vej 27
6700 Esbjerg
CVR: 50056317
Hjemmeside
Energi Isolering ApS
Baggesens Alle 106
6700 Esbjerg
CVR: 31784174
Hjemmeside