Tilbud isolering Haderslev

  • Isolering Haderslev - Modtag 3 fine tilbud
  • Indsend skemaet online på mindre end 7 min.
  • Du får en kreativ bundsolid isolatør

Postnummer 6100
vejnavne

Lansenervej
Kaj Munks Vej
Møllegyde
Pladsgade
Kløften
Kulhavnsvej
Jørlhagevej
Kløvermarken
Raursherred
Højgårdvej
Norgesvej
Ravnsborgvej
Køllesvinget
Pamhulevej
Rolighedsvej
Knavvej
Kroghs Kobbel
Knud Strand
Nørbygårdvej
Præstegade

Isolering Haderslev - Bestil 3 gratis tilbud og spar 20%

Du søger professionel hjælp fra et isoleringsfirma i Haderslev og hjælpen er nær - du skal bare indtaste din isoleringsopgave i webformularen og det tager under 7 minutter. Du kan kvit og frit indsende en opgave til en erfaren isolatør i Haderslev her på siden, uanset omfanget af opgaven.
Et isoleringsmateriale af mindre interesse for hjemmehåndværkeren er polystyrenskumplader, af de fleste nok bedre kendt under produktnavnet Flamingo. Et produkt, der på grund af sin isoleringsevne og lave vægt mest bruges til formstøbte emballager. Bestil gratis 3 isolering Haderslev tilbud.
Polystyren må på grund af sin brandfare og røgudvikling ved antændelse ikke bruges til efterisolering af husets vægge eller lofter. Pladerne anvendes næsten udelukkende som gulvplader under støbte betongulve - såkaldte terrændæk. Isolatøren kan råde dig til at foretage det bedste valg.

Efterisolering under eksisterende dæk

Kælderydervægge under terræn kan ikke blot behandles som ydervægge over terræn. Det skyldes:
  • Ydersiden er vanskeligt tilgængelig og kan være meget ujævn, hvis kældervæggen er støbt direkte mod jord.
  • Fugtniveauet på ydersiden er ca. 100 % RF året rundt.
  • Temperatursvingninger i kælderydervægge er mindre i forhold til frit eksponerede vægge. Det vil sige, at der ikke sker udtørring som følge af solopvarmning, og at kælderydervægge om sommeren typisk vil være koldere end lufttemperaturen. Dertil kommer, at kælderydervægge normalt er massive og dermed dårligere varmeisoleret end andre ydervægge, da kældre normalt ikke er opvarmet til samme niveau som beboelsesrum.
Virkningen af fugtpåvirkninger blev tidligere imødegået ved anvendelse af ventilerede krybekældre. Disse fordele gør sig ikke mere gældende i samme omfang.

Isolering af kælderydervægge

Principper for efterisolering af kælderydervægge. Ved efterisolering af kælderydervægge skal der træffes forskellige forholdsregler afhængig af, om det er den del af væggen, der ligger over eller under terræn, der efterisoleres.
Området over terræn kan efterisoleres efter principperne for massive ydervægge. Løsninger vedrørende udvendig efterisolering af kælderydervægge gælder principielt også for udvendig efterisolering af sokkel og fundament i småhuse med terrændæk og krybekælder.
Fugt kan også transporteres op fra jorden ved konvektion (luftstrømning) gennem revner og sprækker. Både af denne årsag og for at hindre opstrømning af radon, skal der lægges stor vægt på at udføre krybekælderdækket i kolde krybekældre så lufttæt som muligt. I varme krybekældre skal lufttætheden ligge i bunddækket.

Eksempler på lokal tilbud isolering i Haderslev

Østergaard Byg ApS
Niels Finsens Vej 1
6100 Haderslev
CVR: 28721595
Hjemmeside
Isolatør Svend Dixen
Ole Rømersvej 22
6100 Haderslev
CVR: 85059211
Hjemmeside
Haderslev-Isolering
Starup Skolevej 8
6100 Haderslev
CVR: 16697303
Hjemmeside