Tilbud isolering Holstebro

  • Isolering Holstebro - Modtag 3 bæredygtige tilbud
  • Udfyld skemaet online på mindre end 9 min.
  • Du får en faglærd dygtig isolatør

Eksempler på
vejnavne Holstebro

Bastrupgårdvej
Lyngkrogen
Kirkevænget
Knud Aggers Vej
Drøwten
Nupark
Norgesvej
Niels Bohrs Vej
Lille Østergade
Hunsballevej
Broagervej
Bisgården
Fuglehegnet
Møllevej
Hjermvej
Lystanlægget
Albækvej
Klogborgvej
Brogården
Hedegårdvej

3 firmaer giver dig tilbud på isolering Holstebro - gratis!

Leder du efter en dygtig isolatør i Holstebro? Så er du heldig. Her på siden er vi nemlig eksperter i at finde kvalificerede isoleringsvirksomheder til løsning af isoleringsopgaver i Holstebro-området. Få gratis 3 tilbud fra kvalitetssikrede isolatører. Indtast din isolering Holstebro opgave i onlineskemaet på bare fem minutter.
Kolde tage med tagdækning af tagpap eller tagfolie kan ved renovering ændres til varme tage ved hjælp af udvendig efterisolering og ny tagdækning. Den gamle tagdækning kommer herved til at fungere som dampspærre i det nye varme tag. Det skal derfor sikres, at den gamle tagdækning er lufttæt omkring ovenlys, gennemføringer, tagkanter mv.
For at undgå opfugtning skal isolansen af den ny, udvendige isolering have en vis mindste værdi i forhold til den eksisterende isolans. Denne mindste værdi afhænger af, hvilken fugtbelastningsklasse taget skal anvendes i.

Rumklimaklasser

Fugtigheden af indeluften i en bygning afhænger ganske meget af anvendelse og ventilationsforhold. For at kunne vurdere risikoen for, at der forekommer fugtskader i konstruktionerne, er det relevant at sammenligne indeluftens dugpunktstemperatur med den temperatur, de udvendige bygningsdele får om vinteren.
Rumklimaklassene giver mulighed for på en simpel måde at udtrykke hvilken risiko, et givet indeklima giver, for at der kan forekomme skader i omgivende konstruktioner. Ved beskrivelsen af en bygningskonstruktion kan man specificere hvilke rumklimaer, konstruktionen er egnet til.
Rumklimaklasse 1 karakteriseres ved, at det indendørs vanddampindhold ikke overstiger 5 g/m3 i vinterhalvåret. Dvs. at dugbunktstemberaturen er under 1 °C. Kun bygningsdele, der befinder sig omkring eller under frysepunktet, er udsatte for kondensrisiko, hvis de kommer i berøring med denne luft.

Rumklimaklasse 1, 2 og 3

Rumklimaklasse 1 finder man i rum uden nogen væsentlig fugttilførsel, fx tørre lagerhaller eller sportshaller uden tilskuere. Rumklimaklasse 2 dækker området med vanddampindhold fra 5 til 10 g/m3 i vinterhalvåret, det vil sige med en dugpunktstemperatur mellem 1 °C og 11 °C.
Der er risiko for kondensdannelse på bygningsdele, der er koldere end 11 °C hvis den indendørs luft kommer i kontakt med disse bygningsdele, og rumklimaet hører til i denne klimaklasses fugtige ende. De fleste opholdsrum ligger i rumklimaklasse 2.
Beboelsesrum befinder sig som regel i klassens høje halvdel, medens kontorer, institutions- og industrilokaler uden væsentlig fugtafgivelse gerne ligger i midten eller i den lave ende. Rumklimaklasse 3 dækker over alle indeklimaer med et vanddampindhold højere end 10 g/m3 i vinterhalvåret, det vil sige med en dugpunktstemperatur over 11 °C.

Tilbud isolering Holstebro eksempler:

Tømrerfirmaet Aage Kamstrup ApS
Gl Struervej 44
7500 Holstebro
CVR: 17612832
Hjemmeside
Murer Jens Jensen
Niels Ebbesens Vej 11
7500 Holstebro
CVR: 19562972
Hjemmeside
C Rasmussen, Glas og Fuge Service
Sognstrupvej 12
7500 Holstebro
CVR: 37210706
Hjemmeside