Billig-isolering.dk

Tilbud isolering Lejre


Eksempler på veje
fra Lejre

Kirkebakken
Osted Kirkestræde
Orehøjvej
Klostergårdsvej
Alfarvejen
Birkholmvej
Pilehøjvej
Skolemarken
Flintevænget
Lindens Kvarter
Store Stensager
Smedetoften
Ryeskovvej
Lammestrupvej
Mannerupvej
Birkevej
Fugletoften
Amager Huse
Holmegårdsvej
Stentoften

Fordelagtige tilbud på isolering Lejre. Hele 3 af dem, gratis!

Hvor i Lejre får du 3 pristilbud på at få repareret, udbedret eller udført ny isolering? Helt gratis og uforpligtende? Lige her på billig-isolering.dk! Udfyld webformularen på 4-5 minutter og indsend den ind til os - så får du tre skønne tilbud på energi-isolering Lejre på to-tre dage.
Jorden omkring en bygning indeholder altid vanddamp, og normalt kan der regnes med, at der er tæt på 100% RF i jordens porer. Det betyder, at vanddamptrykket i jorden svarer til mætningstrykket ved den aktuelle temperatur. Temperaturen varierer over året og afhænger bl.a. af udetemperaturen, varmeledningsevnen for jorden, afstanden til bygningen og dybden under terræn.
Under normale omstændigheder vil der være større damptryk inde i bygningen end udenfor, og damptransporten vil derfor gå ud af bygningen. I bygninger, hvor der kun er lejlighedsvis opvarmning, fx sommerhuse, kan fugtstrømmen dog om vinteren gå ind i bygningen.

Udførelse af indvendig isolering af hulmur

Isolering af Indervæg kan udføres på følgende måde:
  • Det kontrolleres, at den eksisterende klimaskærm er intakt, fx skal murværk, puds, fuger m.m. eftergås for utætheder, som udbedres.
  • Eventuelle indendørs installationer demonteres og forberedes for at blive flyttet, når efterisoleringsarbejdet er udført.
  • inderside af væg renses af for gammelt tapet og andet organisk materiale.
  • Der opsættes en skeletkonstruktion, af stålprofiler. Stål er mindst følsomt over for fugt, fordi det i modsætning til træ ikke indeholder fugt eller organisk materiale. Ved at friholde skeletvæggen fra ydervæggen udlignes ujævnheder lettest. Varme- og fugtteknisk har hulrummet stort set ingen betydning ved hule mure.
  • Skelettet udfyldes med isoleringsmateriale. Der isoleres ind til eksisterende væg, så der ikke er noget hulrum.

Yderligere isoleringsarbejde i hulmur

  • Dampspærre opsættes, der slutter helt tæt ved gulv, loft og andre vægge. Det vil sige, at alle samlinger skal være klæbet og med fast underlag. På markedet findes både udad- og indadgående, selvklæbende, præfabrikerede dampspærrehjørner, som letter opgaven. Dampspærrens diffusionsmodstand er afgørende for, at løsningen fungerer fugtteknisk.
  • Eventuelt opsættes yderligere påforing og varmeisolering, så dampspærren ligger max 1/4 inde i varmeisoleringen.
  • Der opsættes fast beklædning som afslutning. Væggen kan herefter overfladebehandles, og installationerne reetableres. Bemærk, at dette ikke må betyde, at dampspærren perforeres.3 isoleringsfirmaer i postnummer 4320

Murermester Sune Kramper
Tokkerupvej 2 B
4320 Lejre
CVR: 31243246
Tlf. 29800473
Byggeholdet
Højby Kærvej 1
4320 Lejre
CVR: 33667825
Tlf. 46480840
Murermester Boris Hansen ApS
Stationsvej 17
4320 Lejre
CVR: 36439076
Tlf. 27826898


© 2019 - www.billig-isolering.dk - Kontakt