Billig-isolering.dk

Tilbud isolering Midtjylland


Eksempler på
Midtjylland vejnavne

Grenåvej
Hasle Ringvej
Robert Fultons Vej
Marienlystvangen
Bildbjerg Parkvej
Helsingforsgade
Nordkapvej
Humlehusvej
Birkegade
Tyge Søndergaards Vej
Bygvangen
Ove Gjeddes Gade
Islandsgade
Lyøgade
Vesterengvej
Heklagade
Solsikkevænget
Skejbybakkevej
Søftenvej
Steen Billes Torv

Isolering Midtjylland - Indhent 3 tilbud - helt uforpligtende!

Holdet bag Billig-isolering.dk består af erfarne fagfolk med lang og bred erfaring indenfor behandling af opgaver i isoleringsbranchen. Vi kender problemerne med at finde de dygtigste isolering Midtjylland firmaer til den rette pris - og vi kender faldgruberne. Derfor kan vi opfylde dine ønsker til seriøs isolering.
Uventilerede paralleltage er baseret på, at den fugt, som trænger op i konstruktionen om vinteren, fjernes gennem en fugtadaptiv dampspærre om sommeren. Om vinteren fungerer en fugtadaptiv dampspærre på samme måde som en almindelig dampspærre, dvs. den forhindrer fugt i at diffundere op i taget.
Om sommeren opvarmes taget af solen, hvorved fugten drives ned på dampspærren. Herved bliver den relative luftfugtighed over dampspærren meget høj. Herved skifter dampspærren egenskaber, så fugten kan slippe ud ved diffusion og/eller kapillarsugning til rummet nedenunder.

Transport a fugt ved hjælp af konvektion

Udover at sikre tilladeligt små mængder byggefugt i materialerne, må man ligeledes være opmærksom på, at fugten kan omfordele sig, efter at konstruktionen lukkes. Her må man vurdere, om der kan være risiko for, at byggefugten fra et materiale, som der er meget af, fx beton, kan vandre over til et andet, fx træ, i et sådant omfang, at det kan forvolde skade.
Når en konstruktion er opført, kan fugten stadig i større eller mindre omfang transporteres ind i eller ud af den. Konvektion, det vil sige fugttransport ved medføring i gennemsivende luft, er nok den fugttransportform, der betyder mest, når den ikke forhindres.
Den største risiko består i, at fugtholdig rumluft under vinterforhold gennemstrømmer konstruktionen, så den passerer konstruktionsdele, der er koldere end luftens dugpunkt. I så fald vil den overskydende fugt udfældes som kondens i de kolde områder.

Dampspærrens vigtigste funktion

Dette kan tilføre så store fugtmængder, at konstruktionen i løbet af kort tid bliver alt for fugtig. Det er derfor af største vigtighed at sikre konstruktionen mod gennemstrømmende luft ved at sørge for, at den er lufttæt.
Faktisk betragter man i mange tilfælde dampspærrens vigtigste funktion som, at den også fungerer som luftspærre. Det forudsætter, at dampspærren opsættes perfekt, ved at gøre overlæg mellem banerne lufttætte med tape eller svejsning, eller ved at have klemte overlæg.
Tilstødninger til andre bygningsdele skal lufttætnes tilsvarende. Det kan være et problem, at andre håndværkere, fx el- eller vvs-installatører, senere kan få behov for at gennembryde dampspærren. Disse gennembrydninger skal tætnes, når arbejdet er tilendebragt, så der sikres mod luftgennemsivning. Også samlinger af ventilations- og elrør skal tætnes omhyggeligt.Eksempel på isoleringsfirmaer fra postnr. 8200

Jorton A/S
Robert Fultons Vej 16
8200 Aarhus N
CVR: 26207207
www.jorton.dk
Christiansbjergs Murerfirma
Narviksgade 3
8200 Aarhus N
CVR: 34978565
Baremurer.dk
Rødkløvervej 14
8200 Aarhus N
CVR: 27855121
www.facebook.com/pg/baremurer


© 2019 - www.billig-isolering.dk - Kontakt