Tilbud isolering Nørresundby

  • Isolering Nørresundby - Bestil 3 generøse tilbud
  • Udfyld skemaet på bare tre minutter
  • Du får en potentiel veletableret isolatør

Postnummer 9400
vejnavne

Bøgildsmindevej
Morgenfruevej
Nordfeldparken
Tagholm
Kammerdal
Søvangen
Skrænten
Thuresensvej
Lindholm Brygge
Bakkelygade
Blomsterskrænten
Jens Glerups Vej
Vangen
Teglværksvej
Bejlerholm
Laurits Hauges Vej
Nordre Havnegade
Dronninggårdvej
Viaduktvej
Kirkegade

Fagmænd står klar med 3 tilbud på isolering Nørresundby

Du er kommet til det helt rigtige sted, hvis du leder efter et lokalt isoleringsfirma i Nørresundby. Her på Billig-isolering.dk kan du nemlig få 3 supertilbud fra autoriserede isolatører på din isolering Nørresundby opgave - 100 pct gratis.
Lamel-gulvplader er opbygget af sammenlimede, stive mineraluld-stykker. På oversiden er pladerne beklædt med en hård fiberplade, hvilket gør dem velegnede til isolering oven på betongulve. Her fungerer de som underlag for fastgørelse af f.eks. en spånpladebelægning og derefter vinyl, kork, tæppetøj eller lignende. Pladerne bruges også til udlægning på lofters eksisterende gangbroer ved efterisolering.
Termo-vægplader er etagehøje mineraluldplader med indbygget aluminium-dampspærre og 13 mm gipsplade som frontbeklædning. Pladerne er velegnet til samtidig isolering og beklædning af indvendige vægge. De klæbes blot fast på den eksisterende væg med fliselim.

Skalmurede træ- og stålskeletvægge

Skalmuren skal fastholdes med murbindere som skal kunne optage lodrette og vandrette bevægelser i murværket. l områder, som er udsat for stor vand- og/eller vindbelastning, kan det være nødvendigt at dræne indtrængende vand bort, fx ved at hver tredje studsfuge er åben.
For at undgå indtrængen af mus og insekter bør der anbringes insektnet i de åbne studsfuger. Fugtisolering over vinduer og døre samt ved skalmurens bund udføres med asfaltpap, som klæbes til bagvæggen. Over vinduer og døre kan der lægges render på formurens bagside, så eventuelt indtrængende vand ledes ud til siderne og drænes væk.
Hvis trævinduer ikke er gennemimprægneret, vil træværket kunne angribes af råd og svamp. Ved overfladebehandling skal der især udvises omhu for at sikre, at der ikke kan trænge vand ind i revner og sprækker, herunder samlinger mellem trædelene.

Fuger

Fugen omkring vinduet skal være tæt. Fugen udføres bedst som en to-trins fuge, hvor den yderste del virker som regnskærm, mens den indvendige del fungerer som vindspærre. Regnskærmen bør i princippet udføres diffusionsåben, og den indvendige del (vindspærren bagest i fugen) udføres tæt, fx med fugemasse.
Vand som måtte trænge ind gennem fugens yderste del, skal afledes til væggens yderside, fx via drænkanaler og sålbænk. Bundfugen i regnskærmen - uanset om det er en mørtelfuge eller en fuge af andet materiale - bør lægges tilbagetrukket i forhold til de to sidefuger og topfugen.
Trækkes bundfugen tilstrækkeligt tilbage i forhold til de øvrige fuger, kan dræning og trykudligning ske i bunden af sidefugerne. Bundfugen må ikke hindre funktionen af en eventuel dryprille i underkarmstykket.

Find de de bedste isoleringsfirmaer

Aalborg Facaderenovering
Gyvelvej 48
9400 Nørresundby
CVR: 35837345
www.aalborg-facaderenovering.dk
Hansen-Byg v/Thomas Hansen
Voerbjergvej 40 Z
9400 Nørresundby
CVR: 29857490
Tlf. 20942936
A-Trading Fugekemi A/S
Bøgildsmindevej 5
9400 Nørresundby
CVR: 19065391
www.fugekemi.dk