Tilbud isolering Odder

  • Isolering Odder - Bestil 3 konkurrencedygtige tilbud
  • Udfyld formularen på bare 3 min.
  • Få en pålidelig autoriseret isolatør

Veje i postnummer 8300

Lærkevænget
Kirstinelystvej
Fiskergade
Grindsnabevej
Glentevej
Spongsvej
Bygaden
Sandageralle
Løjenkærvej
Nølev-Driften
Høghus
Plantagevej
Strandbyvej
Bisgaardsparken
Nørreled
Aalstrupvej
Vitaparkvej
Villavej
Tornøegade
Rantzausgavevej

Modtag gratis tre tilbud på efter-isolering i Odder

Er du på jagt efter en kompetent og billig isolatør i Odder? Så kan du frit og kvit bruge vores gratis portal til at bestille 3 gratis isoleringstilbud. Ved at indtaste din isoleringsopgave her, modtager du pristilbud online, som du kan sammenligne i ro og mag. Billig-isolering.dk er kun formidler af opgaven. Prisen på arbejdet aftales direkte mellem dig og det valgte isolering Odder firma.
Ved paralleltage med diffusionsåbne tagdækninger forstås tage, hvor tagflade og loft er parallelle (og er sammenbyggede i en kompakt konstruktion uden mellemliggende tagrum). Den fugttekniske balance i denne tagtype kan opnås ved en af følgende opbygninger:
  • Ventileret konstruktion - som regel med undertag
  • Konstruktion med uventileret undertag

Revner og gennembrydninger i dampspærre

Gennembrydninger i dampspærre skal tætnes, så der sikres mod luftgennemsivning. Også samlinger af ventilations- og elrør skal tætnes omhyggeligt, hvis der er risiko for, at de kan forbinde indeluften med konstruktionens indre.
Ventilation med udeluft langs isoleringens yderside kan være en fordel, idet kold udeluft, der om vinteren kommer ind i konstruktionen vil have et lavt vanddampindhold og tillige opnå en lille opvarmning, så den kan bære mere fugt. Dermed er det i et vist omfang muligt at bortventilere evt. overskydende fugt.
Dette princip fungerer godt i ventilerede klimaskærme til ydervægge og skråtage med en hældning på mere end 1:12. l disse tilfælde sørger vinden og den termiske opdrift (skorstenseffekten) i luftspalten som regel for at ventilationen er tilstrækkelig. I vægge skal ventilationsspaltens tværsnitsareal være mindst 0,3% af væggens fladeareal.

Ventilation ved skråtag og fladt tag

I et ventileret skråtag skal være mindst 50 mm mellem undertag og isolering. Det forudsættes, at luftbevægelsen i spalten ikke begrænses af membraner, fx et undertag, der hænger ned og blokerer luftgennemgangen. Der må også sikres ordentlige, slagregnssikre passager for luftstrømmen omkring indløb og udløb - i skråtaget ved tagfod og kip.
I de flade tage er der ingen termisk opdrift til at hjælpe luften på vej, men kun forskelle i vindtryk over tagkanterne. Det ventilerede flade tag anbefales derfor kun, hvis husbredden ikke overstiger 10-12 m. Større husbredde kan ikke ventileres tilstrækkeligt med vindens trykforskel som drivende kraft.
Ventilationen finder sted gennem åbninger ved tagkanterne i husets luv- og læsider og forløber i et hulrum hen over isoleringen. Ventilationsåbningernes samlede tværsnitsareal skal være mindst 0,2% af det bebyggede areal.

Aktuel tilbud isolering fra postnummer 8300

Jesper Stærmose A/S
Aahavevej 13
8300 Odder
CVR: 12629885
Hjemmeside
IWA Isolering
Strandvejen 138
8300 Odder
CVR: 27662056
Hjemmeside
Makne Fugeteknik
Vesterhåb 37
8300 Odder
CVR: 27676383
Hjemmeside