Tilbud isolering Odense

  • Isolering Odense - Bestil 3 strålende tilbud
  • Udfyld skemaet online på mindre end fem min.
  • Find en lokal potentiel isolatør

Lokale veje
Odense

Amfipladsen
Grønnegade
Gamle Havnekaj
Bastholmvænget
Dansestræde
Brandsøvænget
Bispevænget
Baumgartensvej
Frederiksgade
Asylgade
Farvergården
Astrupvej
Brandts Torv
Edisonsvej
Haraldsgade
Billesgade
Asser Rigs Vej
Aurikelvej
Færgevej
Fjordsgade

Energi Isolering Odense af bolig - Vi finder 3 skarpe tilbud

Vi har hjulpet rigtig mange familier i Odense, men modtager naturligvis kunder fra hele Fyn. Vores tilknyttede isoleringspartnere har mange års erfaring med alle former for isolering. Isolatørerne i Odense hjælper gerne med at planlægge isoleringsarbejdet inden det påbegyndes.
Du får et overblik over dine muligheder og isolatørerne kommer med deres individuelle tilbud på den bedste og mest effektive løsning. Et isoleringsjob kan være på få timer eller flere dage - det afhænger naturligvis af den type isolering, der skal udføres. Få 3 gratis isoleringstilbud på din opgave i Odense - så er du godt klædt på.
Et kvalitetssikret isolering Odense firma bruger deres brede erfaring til at sørge for, at dit isoleringsjob udføres både professionelt og billigt. Drømmer du selv om at blive isolatør? Så er det nemt at finde job i mange private virksomheder hvis du ikke vil starte op som selvstændig isolatør.

Lysning ved indvendig efterisolering

Ved indvendig efterisolering vil der ved lysningen være en kuldebro, dels fordi der her ikke er plads til kraftig efterisolering på grund af vinduet, og dels fordi varmeisoleringen i dette område i forvejen er ringere end i resten af væggen - i hvert fald ved hule mure.
Da selv lidt varmeisolering nedbringer varmetabet betydeligt, er det af varmetekniske hensyn vigtigt, at lysningen efterisoleres. Dampspærren skal samtidig føres med rundt og klæbes til fast underlag i hjørnet. På markedet findes færdige dampspærrehjørner, der kan lette arbejdet med at føre dampspærren rundt i konstruktionen uden utætheder.
Specielt ved overgang til sålbænk kræves stor omhu. Over vinduer og døre kan der i stedet for murpap lægges render på formurens bagside, så eventuelt indtrængende vand ledes ud til siderne og drænes væk. Lysningsåbningerne bør i givet fald ikke være for brede.

Gevinst ved isolering af krybekælder og terrændæk

Isolering af terrændæk, kælder og krybekælder er ofte vanskeligere og mere risikofyldt end andre efterisoleringsindsatser. l den enkelte situation må man afhængig af konstruktionernes udformning og materialer afgøre, hvad der er mest hensigtsmæssigt. Gevinster ved efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk kan være:
  • Reduceret varmetab.
  • Komforten i boligen forbedres ofte betydeligt, fx kan efterisolering af gulve og kældre forbedre indeklimaet i boligen ved at reducere fodkulde.
  • Konstruktionerne bliver mere tørre, og mulighed for udnyttelse af kælderrum forøges.
  • Radonsikring af utætte konstruktioner mod jord, hvor der er for højt radonniveau i huset, fx ved etablering af nyt terrændæk eller omdannelse af krybekælder til terrændæk.
  • Klimatilpasning ved ny eller forbedret dræning som modtræk mod større, udefrakommende vandtryk.

Eksempler på tilbud isolering i Odense

Tømrermester Andreas Maegaard
Roersvej 23 A
5000 Odense
CVR: 37901148
Hjemmeside
Steffen Sten ApS
Havnegade 70 B
5000 Odense
CVR: 28320337
Hjemmeside
HSR Fugeteknik
Sdr. Boulevard 192 C
5000 Odense
CVR: 34283915
Hjemmeside