Tilbud isolering Sønderborg

  • Isolering Sønderborg - Indhent 3 ekstraordinære tilbud
  • Indsend web formularen på under 2 min.
  • Bestil en grundig velegnet isolatør

Eksempler på
Sønderborg vejnavne

Lundsø
Nygade
Lavendelvej
Lambjergskovvej
Læsøvej
Nørreløkke
Liljehaven
Lillemølle
Kroghaven
Kirkevej
Pottegade
Marina Allé
Lufthavnsvej
Kastanie Alle
Madeskov
Karen Blixens Vej
Peter Kaads Vej
Madehusvej
Irisbakken
Margretheparken

Tre helt gratis uforpligtende tilbud på isolering Sønderborg

Vores helt gratis udbudsservice tilbydes i hele Sønderborg, på begge sider af Alssund. I løbet af nogle dage får du 2-3 superseriøse tilbud fra pålidelige isolering Sønderborg firmaer, der gerne vil udføre dit isoleringsprojekt.
Fugtmåling med neutronkildeudstyr, fx af typen Troxler, er en sikker metode til at finde fugtfordelingen. Måledybden er 100-150 mm og målingen forstyrres ikke af eventuelle salte i konstruktionen. Målingen skal udføres af specialuddannet personale, da denne type udstyr anvender en radioaktiv kilde. Ved målingen sendes en neutronstråle ind i konstruktionen, hvor den reflekteres fra materialet.
Styrken af den reflekterede stråle er et udtryk for fugtindholdet i konstruktionen. Egentlig fugtmåling kan ske under forudsætning af, at den målte konstruktion er ensartet, og at der udtages prøver, som anvendes til at kalibrere målerens visning med fugtindhold bestemt på anden vis, fx ved veje-tørre-veje-metoden.

Udvendigt vandstandsende lag

l de fleste ældre, murede kældre er der problemer med fugtige ydervægge. Derfor etableres der ofte en form for fugtsikring i forbindelse med en kælderrenovering. Om det imidlertid er nødvendigt eller direkte skadeligt med etablering, af et vandstandsende lag udvendig på kælderydervæggen, kommer an på hvor fugtproblemet stammer fra:
  • Hvis fugtproblemet skyldes, at der en sjælden gang kommer betydelige mængder overfladevand, der stuver op foran væggen, så vil en vandtætning begrænse den vandmængde, der trænger ind i sådanne situationer. Specielt, hvis væggen er utæt i sig selv. Et vandstandsende lag kan ikke forhindre vandgennemtrængning ved permanent vandtryk.
  • Hvis problemet skyldes opstigende grundfugt, uden at grundvandsspejlet når op til kælderydervæggen, vil et vandstandsende lag betyde, at der ikke kan ske udtørring mod isoleringen.

Vandstandsende lag kan forværre problemet

Et vandstandsende lag forværrer dermed problemet ved at tvinge fugtfronten højere op. Hvis der er udvendig isolering og et velfungerende dræn, hvortil vandet ledes direkte, er det derfor bedst at undlade et vandstandsende lag og vælge en diffusionsåben efterisolering. Det forudsætter dog, at forholdene forbliver sådan.
Det vil sige, at en eventuel pumpe på drænet fungerer, og at drænet ikke slammer til. En mellemløsning kan være at påføre et vandstandsende, men diffusionsåbent lag, fx specialpuds, på ydervæggen. Tidligere er der brugt grundmursplader, som er sat op ad kælderydervæggens yderside.
Pladerne har skullet sikre, at vand ikke stod direkte foran væggen, men blev ledt ned uden at tætte jordtyper bremsede nedsivningen. Når der er opsat udvendig efterisolering er dette problem ikke længere til stede, og grundmursplader er derfor heller ikke nødvendige.

Eksempler på lokal Sønderborg tilbud isolering

Syd- og Sønderjysk Fugeteknik ApS
Rebslagergade 1
6400 Sønderborg
CVR: 26685680
Hjemmeside
BN Isolering Børge Nørgaard ApS
Bækgade 14
6400 Sønderborg
CVR: 67093011
Hjemmeside
Brdr. Jensens Eftf.
Vøl-Bogade 14
6400 Sønderborg
CVR: 82957812
Hjemmeside