Tilbud isolering Syddanmark

  • Isolering Syddanmark - Modtag 3 hammerfede tilbud
  • Udfyld formularen online på ca 2 min.
  • Vi finder en fleksibel troværdig isolatør

Veje i postnummer 6580

Tøndervej
Vamdrupgårdsvej
Skovvang
Hvide Hus
Gartnervænget
Buen
Østerby Mosevej
Egeskovvej
Bønstrupvej
Horskærvej
Åbakken
Nygårdsvej
Rørkærvej
Herredsvej
Toften
Østervang
Søbjergvej
Lindely
Hjortvadvej
Hylkedalvej

Du får 3 tilbud helt gratis på isolering Syddanmark

Feriebolig, sommerhus, privat bolig offentlig eller professionel bygning. Vi finder 3 kvalitetssikrede isolatører til isoleringsjobbet/projektet i region Syddanmark, gratis til dig. Og du vælger selv frit mellem de 3 konkurrencedygtige isolering Syddanmark tilbud. Få en løsning på dine varme og/eller fugtproblemer.
En effektiv metode til fugtmåling i boligen er en termohygrograf. Den består af et bimetaltermometer og et hygrometer i form af en hårharpe. Begge dele er forbundet til en pen, som indtegner måleværdierne på en langsomt roterende tromle forsynet med et stykke målepapir.
Tromlen drejer en omgang i løbet af en bestemt tidsperiode, som normalt er en uge. Derved fås en registrering af, hvordan luftens fugt og temperatur har varieret. Hårharpen kræver regenerering og kalibrering med forholdsvis korte mellemrum, hvis der skal opnås pålidelige resultater, jf. SBl-anvisning 170.

Udskiftning til nyt terrændæk

Hvis betonlaget fjernes, er der mulighed for at opbygge et velisoleret terrændæk, hvor der også etableres kapillarbrydende lag, der af hensyn til radonsikring også kan fungere som suglag (min. 150 mm tykt). Eventuelt kombineres det kapillarbrydende og det varmeisolerende lag.
l så fald er varmeisoleringsevnen af de nederste 75 mm reduceret, fordi materialet her fungerer som kapillarbrydende lag og derfor må forventes at være mere fugtigt. Hvis der etableres et nyt terrændæk, skal der træffes en række forholdsregler:
Hvis indvendige vægge ikke har selvstændigt fundament, men blot hviler på det eksisterende terrændæk, vil fjernelse af det eksisterende terrændæk betyde, at der kan ske en uens sætning mellem indvendige og udvendige vægge.

Man må ikke gave uden geoteknisk vurdering

Samtidig betyder det, at der kan ske sideværts bevægelser af de indre vægge, da fjernelsen af det eksisterende betonlag betyder, at der er gravet til underkanten af fundamentet. I friktionsjord må man ikke uden geoteknisk vurdering grave ned til fundamentsunderkant.
I overgangen mellem betonlag og eksisterende ydervægge bør der etableres kuldebroafbrydelse, så linjetab reduceres. Ved kælderydervægge skal dette dog undlades, da gulvet ofte indgår i det stabiliserende system. Friskæringen betyder desuden, at fundamentsfladen nu skal kunne optage en eventuel excentrisk last på fundamentet.
I overgangen mellem betonlag og ydervæg skal lufttæthed mod jorden sikres ved at klæbe en radonspærre på ydervæg og dæk. Det skal også sikres, at der er tætnet effektivt ved rørgennemføringer m.m. For at begrænse mængden af byggefugt, der tilføres bygningen ved at lægge et nyt betonlag.

Eksempel på tilbud isolering Syddanmark

Bjarne Posborg Flise og Murerfirma
Tyrings Ager 40
6580 Vamdrup
CVR: 71781054
Hjemmeside
Bastrup Savværk & Tømrerforretning ApS
Herredsvej 20
6580 Vamdrup
CVR: 52369517
Hjemmeside
Murerfirmaet Jacobsen ApS
Kongeåparken 60
6580 Vamdrup
CVR: 29916195
Hjemmeside