Tilbud isolering Tølløse

  • Isolering Tølløse - Få 3 prisbillige tilbud
  • Udfyld formularen på under fem min.
  • Tilbud på en professionel velegnet isolatør

Eksempler på veje
i postnummer 4340

Smedevej
Lunderødvej
Tingerupvej
Sejergårdsvej
Svalevej
Bellisvej
Idrætsvej
Søskrænten
Grønnebjærgvej
Rosenvænget
Østergade
Søgårdsvej
Snerlevej
Solskrænten
Katholmvej
Bukkerupvej
Agrovej
Vesterled
Tadrevej
Gl. Tadrevej

Benyt vores service til at indhente 3 tilbud på isolering Tølløse

Vi tilbyder 100% gratis at finde 3 tilbud, uanset hvor i Tølløse, hvordan og/eller hvad der skal efterisoleres.
Beskriv din efterisoleringsopgave i Tølløse i formularen og overlad det til os, at lokalisere de bedst egnede isolatører til isolering Tølløse opgaven.
Normalt indeholder udeluften om sommeren omkring 10 gram vanddamp pr. m3, svarende til en gennemsnitlig relativ luftfugtighed på ca. 75%. Om vinteren er det absolutte vanddampindhold lavt, kun ca. 5 gram pr. m3, men den relative luftfugtighed er høj, gennemsnitlig omkring 90%
Gennemsnitstal for et år eller for en måned dækker over store daglige variationer. Når temperaturen stiger i løbet af dagen, falder den relative luftfugtighed. Om sommeren er den relative luftfugtighed ofte nede omkring 50% midt på dagen. När temperaturen falder om natten, stiger den relative luftfugtighed. Her når den ofte op på 100%, så der dannes dug og måske tåge.

Afslutning af isolering ved gulv

Temperaturen må ikke blive for lav ved kuldebroer. I områder, hvor den indvendige isolering må afbrydes, fx mod gulv, må overfladetemperaturen ikke blive for lav. Det kan være nødvendigt at afbryde varmeisoleringen, før det kritiske område nås.
Derved får den oprindelige konstruktion stadig tilført varme, og selv om det koster energi, kan det betyde, at konstruktionen er brugbar, fordi fugtniveauet bliver lavere på et ellers kritisk sted. Det er ikke altid er godt at føre varmeisoleringen ned under gulvbrædderne, men i stedet at varmeisoleringen skal stoppe ved gulvet.
Hvis der imidlertid er lagt varmeisolering i gulvet (maks. 50 mm over uisoleret betondæk) vil kuldebroen blive reduceret, hvis de to lag varmeisolering føres sammen. Bedste løsning ville være at lægge en dampspærre over gulvets varmeisolering, men af praktiske årsager er det urealistisk.

Vægelementer til efterisolering

Der findes særlige præfabrikerede vægelementer til indvendig efterisolering. Disse plader fuldklæbes til væggen og er udformet som varmeisolering af feks. skumplast, hvorpå der er dampspærre og fast beklædning. Som følge af, at pladerne er fuldklæbet til væggen, er risikoen for, at der opstår skimmel bag varmeisoleringen reduceret.
Det forudsætter dog, at den eksisterende ydervæg er så plan, at en fuldklæbning er mulig. Som ved indvendig efterisolering med skeletvæg gælder, at den eksisterende ydervæg skal renses for tapet- og limrester inden opsætning vægelementerne.
Ved anvendelse af præfabrikerede vægelementer skal det sikres, at dampspærren slutter tæt mellem elementerne og mod tilstødende bygningsdele. Løsninger med præfabrikerede vægelementer er ofte systemløsninger, hvor leverandørens anvisninger skal følges, herunder hvilke forudsætninger, der gælder for systemet.

Eksempel på lokal tilbud isolering i 4340 Tølløse

Undløse Facaderenovering
Mørkøvvej 5 Undløse
4340 Tølløse
CVR: 17854674
Hjemmeside
Stausbøll Entreprise
Villavej 4
4340 Tølløse
CVR: 33632924
Hjemmeside
Søgaard Enterprise ApS
Søskrænten 31
4340 Tølløse
CVR: 28670567
Hjemmeside