Tilbud isolering Vordingborg

  • Isolering Vordingborg - Få 3 udsøgte tilbud
  • Udfyld formularen online på under to minutter
  • Tilbud på en ansvarsbevidst fleksibel isolatør

Lokale vejnavne
Vordingborg

Gammelsøvej
Desmerurtvej
Farøvej
Duevej
Favnevej
C E Fengers Vej
Druevej
Dagmarsvej
Arrebovej
Brydegårdsvej
Bødkervænget
Hovedakslen
Hammerichsvej
Fyrrestien
Gåsetorvet
Hindbærvej
Banegårdspladsen
Bekkasinvej
Berberisvej
Færgegaardsvej

Isolering Vordingborg - Indhent 3 gratis tilbud på 1-2 dage

Hvorfor betale? Hvorfor bruge kostbar tid? Her er det gratis og hurtigt! Altså når du skal have 3 tilbud på din isoleringsopgave i Vordingborg!
Indtast din isoleringsopgave online på bare syv minutter og få 2-3 anderledes spændende isolering Vordingborg tilbud på få dage.
Imprægnering anvendes til at reducere vandopsugning i materialerne - især i klimaskærmen. Påføres et imprægneringsmiddel på klimaskærmens udvendige overflade, kan der opnås en vandafvisende effekt på ellers vandsugende materialer som fx tegl og beton. De materialer, der anvendes til imprægnering, skal som hovedregel være diffusionsåbne, så vanddamp indefra kan komme ud. imprægnering skal anvendes med omtanke.
Imprægneringsmidlerne kan normalt kun forhindre vandindtrængning i små åbninger (porer), mens de ikke kan overbygge større åbninger. Det medfører, at vandbelastningen kan blive koncentreret omkring større utætheder, fx revner ved fuger i murværk.

Opbygning af brystning i ældre byggeri

Ved ældre byggeri, hvor brystningspartiet blot består af en halvstensmur, må det forudsættes, at brystningspartiet ikke er tæt over for slagregn. At indkapsle den regnmængde, der måtte trænge igennem murværket, kan derfor blive problematisk. l dette tilfælde er det muligt at vælge forskellige efterisoleringsløsninger:
  • Med selvstændig væg
  • Med varmereflekterende folie
  • Bag eksisterende træbeklædning.
Uanset hvilken løsning, der vælges, bør radiatorerne nedtages midlertidigt, mens efterisoleringen pågår. Løsningerne forudsætter, at radiatorerne genopsættes, så den høje temperatur nær radiatorerne fugtteknisk kommer dette sårbare sted til gode om vinteren. Opsættes en selvstændig let væg, behøver radiatoren ikke at blive genopsat for at kompensere for, at området er koldere end andre dele af væggen.

Isolering af brystning med selvstændig væg

På grund af brystningens tilbagetrukne placering vil der være hjørner omkring brystningen, som skal isoleres for at bryde kuldebroen. Kun hvis hele området fyldes op, kan disse hjørner undgås. Ved isoleringstykkelser over 50 mm, eller hvis radiatorerne fjernes permanent, er det nødvendigt at etablere tæt dampspærre i området.
Hvis der etableres dampspærre, skal denne forbindes med dampspærren i den tilstødende væg, eller dampspærren skal fastgøres til varmeisoleringens skelet. På indersiden af brystningen opbygges en selvstændig let væg med skelet, varmeisolering, dampspærre og beklædning.
Reglerne om tæt dampspærre gælder, og mellem varmeisolering og eksisterende brystning skal der være et hulrum, så slagregn ikke føres videre til varmeisoleringen, men forbliver på brystningsmuren. Denne løsning betragtes som en let konstruktion med skalmur.

Isoleringsfirmaer Vordingborg eksempler:

Viking Isolering ApS
Nyraad Hovedgade 46
4760 Vordingborg
CVR: 35526897
www.viking-isolering.dk
Flamgaard IVS
Over Vindingevej 3
4760 Vordingborg
CVR: 37332844
Tlf. 25367575
TR Byg
Damvænget 13
4760 Vordingborg
CVR: 30890957