Tilbud isolering i Guldborgsund

  • Få 3 gratis tilbud på isolering i Guldborgsund
  • Udfyld formularen online på under 3 minutter
  • Du får 3 tilbud fra rutinerede isolatører

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering

Vi giver dig helt gratis og uforpligtende 3 isoleringstilbud

2. november 2017. Du kan lade plastikkortet blive i lommen. Her kan du gratis søge tre tilbud på aller former for efterisolering. Ikke kun i Guldborgsund. Vores gratis service gælder i hele Danmark!
Isolatørerne konkurrerer om at få din isoleringsopgave og derfor vil du modtage nogle meget fordelagtige tilbud.
Et dræn kan opdeles i et filterelement, fx grus, og et bortledningselement (drænledning). Filterelementet skal sikre opsamling og transport af tilstrømmende vand fra omgivelserne og samtidig forhindre uønsket transport af faste partikler fra omgivelserne ind i filterelementet og videre til drænledningen.

Filterelementet skal derfor være opbygget af materiale med en kornstørrelse, der opfylder de såkaldte filterkriterier, dvs. regler for forholdet mellem størrelsen af kornene i filtret og kornene i den omgivende jord. Ved opbygning af filterelementet bør det tilstræbes, at porestørrelse og gennemstrømningsåbninger er voksende til drænledning.

Isolering af mindre brugte aflukkede værelser

Sjældent benyttede værelser vil normalt ikke høre til de kolde rum. De må forventes at kunne blive brugt om vinteren, og en meget lav temperatur derfor ikke vil være acceptabel. Principielt kan varmetabet i et småhus dog reduceres ved at aflukke værelser, som i perioder ikke bebos, og efterisolere de indvendige vægge mod de opvarmede dele af huset.
Det har dog de samme følger som for andre kolde rum, herunder at området muligvis ikke er frostfrit længere, muligheden for opbevaring reduceres, og at der skal sikres mod fugttilførsel. Forholdene i de aflukkede værelser vil være sammenlignelige med forholdene i et sommerhus, der i perioder er uopvarmet eller kun er svagt opvarmet.
Inden sådanne rum isoleres fra den opvarmede del af huset, må det vurderes, om konstruktionerne og overfladerne i rummene er egnede til, at den relative luftfugtighed om vinteren vil være 60-90 % RF.

Dårligt indeklima i aflukkede ubrugte rum

Hvor høj, luftfugtigheden bliver, afhænger af, hvor meget varme rummene tilføres på trods af efterisoleringen. Muligvis vil efterisolering mod husets opvarmede rum betyde, at værelset ikke længere kan opvarmes med husets almindelige varmesystem.
Efterisolering af indervæg mellem varme og kolde rum kan gennemføres som indvendig efterisolering af ydervægge. Normalt vil en løsning med opsætning af en skeletkonstruktion med varmeisolering være billigst. Fugtindhold i lndeklimaet kan fastsættes ved at lade det indendørs vanddampindhold følge det udendørs.
Med et tillæg svarende til det forventede fugttilskud, som typisk er 3-5 g/m3 for boliger. I andre tilfælde kan fugttilførslen skønnes efter bygningens anvendelse. For bygninger med befugtning eller anden klimaregulering anvendes de betingelser, som anlægget er reguleret ind til.

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering i 4850 Guldborgsund
Moseby Tømrer og Murerfirma ApS
Præstevænget 2
4850 Stubbekøbing
CVR: 20666242
Hjemmeside
K.J. 2015 ApS
Magleblik 1
4850 Stubbekøbing
CVR: 36705892
Hjemmeside
Svend Jensen & Søn ApS
Rødemosevej 2
4850 Stubbekøbing
CVR: 20205806
Hjemmeside