Tilbud isolering i Maribo

  • Få 3 gratis tilbud på isolering i Maribo
  • Udfyld skemaet online på bare fem minutter
  • Du får 3 tilbud fra professionelle isolatører

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering

Vi sætte dig i kontakt med den rigtige fagmand. Gratis!

2. november 2017. Maribo isoleringsfirmaer, og isolatør-håndværkere byder på din opgave inden for alle former og typer af efterisolering, eller nyisolering.
Det foregår således, at du udfylder formularen online med, hvad det er du vil have isoleret. Herefter afgiver 3 aut. isolatører fra Maribo tilbud på den opgave, der skal løses.
Drænledningsdimensioner må ikke være mindre end 70 mm af hensyn til rensning. Rør og formstykker skal opfylde kravene i DS 436, Norm for dræning af bygværker (Dansk Standard, 1993). Muffeløse rør bør ikke anvendes. For at undgå risiko for tilstopning, skal der anvendes et filter omkring drænledningen.
Porerne i filterdugen skal være så store, at filterdugen ikke stopper til ved brug. Filteret kan også udføres af grus/sten. Hvis den omgivende jord består af ler, kan filterelementet eksempelvis bestå af et lag coatede, løse letklinker, perlesten, ærtesten eller endnu grovere materiale, sammen med 80 mm hullede plastrør.

Tilslutning ved vinduer og yderdøre

Risiko for kuldebroer. Det er nødvendigt at træffe specielle forholdsregler ved yderdøre og vinduer, når ydervægge efterisoleres, da der her vil optræde kuldebroer. Det skyldes, at pladsen til ekstra varmeisolering er begrænset, og at der ofte i forvejen er kuldebroer i området:
  • Ved udvendig efterisolering vil det af varmetekniske grunde være at foretrække at flytte vinduerne med ud, så ruden er placeret midt for varmeisoleringen.
  • Ved udvendig efterisolering, hvor vinduerne ikke flyttes ud, skal forholdene omkring falsen tilpasses, så der ikke opstår for stor en kuldebro i dette område.
  • Ved indvendig efterisolering vil det af pladshensyn være vanskeligt at placere lige så meget varmeisolering i lysningen som i resten af væggen.
Effekten i energibesparelse ved de tre løsninger er beskrevet i SBi-anvisning 239.

Udvendig efterisolering med flytning af vindue

Kuldebroer minimeres ved at begrænse antallet af hjørner i en konstruktions varmeisoleringsplan. Derfor bør vinduer ved udvendig efterisolering flyttes ud i den nye varmeisolering og fastgøres til den eksisterende ydervæg eller en ny efterisolerings-bærende konstruktion. Normalt vil det være rentabelt at flytte vinduerne ud, hvis vinduerne samtidig udskiftes.
Det giver mulighed for at indbygge lidt større vinduer for at kompensere for, at dagslysfaktoren nedsættes som følge af den større vægtykkelse. Vinduet bør ikke flyttes helt ud til ydersiden af facaden.
Ved anvendelse af beslag på eksisterende ydervæg til fastgørelse af vinduer skal disse kunne overføre både lodrette og vandrette kræfter samt belastninger fra egenvægt og vind. Ved større vinduespartier kan dette være anseelige belastninger, som medfører større konstruktive foranstaltninger.

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering i 4930 Maribo
Brdr. Christensen's Monterings & Isoleringsfirma
Gasværksvej 2
4930 Maribo
CVR: 32492126
Hjemmeside
Murermester Flemming Olsen
Hunseby Strandvej 2
4930 Maribo
CVR: 63283711
Hjemmeside
Styrolit
Kidnakken 13
4930 Maribo
CVR: 69998518
Hjemmeside