Tilbud isolering Munkebo

  • Isolering Munkebo - Få 3 nyttige tilbud
  • Indsend formularen online på under tre minutter
  • Find en troværdig kvalitetsbevidst isolatør

Vejnavne i
postnummer 5330

Bakkely
Grønningen
Munkebovej
Lindø Østvej
Lindhøjvænget
Kildegårdsvej
Bakkegårdsvej
Fjordvej
Noret
Korshøjen
Lerhusene
Lotusvænget
Oldager
Garbækstofte
Fiskeløkken
Lindø Vestvej
Lykkesminde
Diget
Overdrevet
Granhaven

Isolering Munkebo! Her får du 3 100 procent gratis tilbud

Det behøver overhovedet ikke dreje sig om isolering Munkebo. Vi finder tilbuddet, på alle typer (efter-)isoleringsjob! Vores isolatører i Munkebo kan løse alle isoleringsopgaver. De tilbyder altid den rigtige løsning. Send din opgave ind og modtag tre billige isoleringstilbud i løbet af 2-3 dage.
Fugtpåvirkning på gulvbelægninger fra nystøbte betonunderlag med gulvvarme er anderledes end for almindelige gulve. Gulvbelægninger af pvc, linoleum mv. kan normalt lægges, når betonen er i ligevægt med luft ved en relativ luftfugtighed på 85%. Fugtmåling foretages omkring midten af betonpladens tykkelse.
Efter omfordelingen vil fugtindholdet lige under gulvbelægningen svare til det målte i midten af pladen. Ved betongulve med indstøbte varmeslanger/-kabler skærpes kravene til fugtindholdet, fordi fugten ikke fordeler sig på samme måde efter gulvlægning. Dette skyldes, at varmen presser fugten i den del af betonen.

Isolering af gulvbelægning

Tætte gulvbelægninger, fx vinyl eller gulvtæpper med tæt bagside, kan virke som dampspærrer, men i givet fald skal der sikres en tæt samling mellem gulv og væg. Den kan for eksempel etableres ved at klæbe en egentlig dampspærre på væg og gulv, samt klæbe gulvbelægning og dampspærre sammen.
Men at anvende et gulvtæppe på denne måde er uhensigtsmæssigt, da der er risiko for, at en senere ejer af huset vælger at fjerne gulvbelægningen, og oplysningen om, at gulvbelægningen er en central del af klimaskærmen, kan være gået tabt i forbindelse med ejerskiftet.
Fjerner en ny ejer gulvbelægningen, er der risiko for, at fugt transporteres ned i kælderer/krybekælderen. I opvarmede huse vil damptrykket over et kælder- eller krybekælderdæk normalt være højest over dækket. Det betyder at damptransporten vil være oppefra og ned (modsat lufttransporten).

Fugttransport gennem isolering i sommerhus

Det betyder, at i sommerhuse kan fugttransportens retning gennem dæk over kælder eller krybekælder ændres over året. I dette tilfælde bør der ikke anvendes en tæt gulvbelægning som dampspærre, da resultatet kan blive, at dampspærren på visse tider af året vil være på den forkerte side af varmeisoleringen.
Ved nyere huse kan dækket over kælderen være opbygget af betonelementer - oftest letbetonelementer. Disse elementer vil normalt være tætte i sig selv, så det kun er samlingerne og afslutningerne mod vægge, som det kan være nødvendigt at tætne.
Disse tætninger kan foregå oppefra eller nedefra. Opstigende grundfugt findes dog også ved konstruktioner udført af porøs/svag beton eller af kampesten med mørtelfuger. l nyere kældre er fundamentsklodsen sædvanligvis udført af beton i god kvalitet, og kapillarsugningen er i så fald ringe.

Godkendte isoleringsfirmaer i postnummer 5330

Murermester Tom Lorenzen
Højen 16
5330 Munkebo
CVR: 17578375
www.tomlorenzen.dk
Persolit Entreprnørfirma A/S
Lindøalleen 103
5330 Munkebo
CVR: 21630330
www.persolit.dk
Krone Murerfirma ApS
Fjordvej 73
5330 Munkebo
CVR: 30615379
www.kronemurerfirma.dk