Tilbud isolering i Middelfart

  • Få gratis 3 tilbud på isolering i Middelfart
  • Udfyld formularen online på mindre end fire minutter
  • Du får 3 tilbud fra faglærde isolatører

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering

Du kan spare helt op til 30% på isoleringsopgave

2. november 2017. Det kan være en udfordring at fastlægge omfanget, og ikke mindst få et godt pristilbud i Middelfart på en isoleringsopgave. Lad os hjælpe dig! Indsend din isoleringsopgave til os, så leverer vi 3 skarpe tilbud - helt gratis. Få tilbud på din isoleringsopgave i Middelfart allerede i dag.
Ud for etageadskillelser udført som træbjælkelag bør isoleringen ikke føres ned forbi gulvoverfladen, fordi bjælkeenderne derved risikerer at blive opfugtede. Den kuldebro, der opstår ved etageadskillelsen, medfører at træbjælkelaget opvarmes. Derved falder den relative luftfugtighed så meget, at risikoen for fugtophobning reduceres.
Det er vigtigt, at dampspærren slutter tæt mod tilstødende vægge og loft, så der ikke kan strømme luft ind gennem revner og sprækker. Ved loft og etageadskillelse betyder det fx, at puds på loftet skal være intakt, uden revner, og tæt mod tilstødende bygningsdele og gennemføringer.

lndblæsning af varmeisolering i bjælkelag

Ved træbjælkelag kan der være et hulrum over og under indskudsmaterialet, hvor det er muligt at indblæse varmeisolering. Ved denne løsning er det nødvendigt at sikre, at det indblæste materiale forbliver i hulrummet og ikke forsvinder gennem huller i konstruktionen ned i den underliggende kælder eller krybekælder.
Normalt vil det dog kun være relativt små mængder varmeisolering, der kan blæses ind i et træbjælkelag. Er der tale om mere end 50 mm efterisolering vil en dampspærre være nødvendig. Betydelig efterisolering af dækket mellem kolde kældre/krybekældre og opvarmede opholdsrum kan bedst ske nedefra.
Vær opmærksom på, at kraftig efterisolering kan betyde, at fugtniveauet forhøjes, hvis ikke der udføres andre fugtreducerende tiltag samtidigt. Den samlede varmeisolering i dæk mod traditionel, kold krybekælder bør højst have en tykkelse på 150 mm.

Isolering af revnet pudsloft i kælder

  • Hvis der er et revnet pudsloft i kælderen, skal der etableres en tæt dampspærre på undersiden af den eksisterende etageadskillelse. Der opsættes en skeletkonstruktion under dampspærren. Hvis der er tale om en kold krybekælder, skal skeletkonstruktionen være af et uorganisk materiale.
  • Hvis der er et revnet pudsloft i kælderen, skal der etableres en tæt dampspærre på undersiden af den eksisterende etageadskillelse. Der opsættes en skeletkonstruktion under dampspærren. Hvis der er tale om en kold krybekælder, skal skeletkonstruktionen være af et uorganisk materiale.
  • I skeletkonstruktionen opsættes varmeisoleringsmateriale. Der er ingen brandmæssige krav til dette varmeisoleringsmateriale, når det anvendes i dæk over krybekældre. Under dæk over kælder skal materialet mindst være et klasse D, uden krav til beklædning.

Få 3 tilbudFå 3 tilbud fra 3byggetilbudFå 3 tilbud fra danskisolering


Eksempler på tilbud isolering i 5500 Middelfart
Lillebælthuset ApS
Værkstedsvej 12
5500 Middelfart
CVR: 29606390
Hjemmeside
Fredericia Isolering ApS
Egevej 5
5500 Middelfart
CVR: 31850452
Hjemmeside
BK Fugeentreprise
Kåsvej 20 Strib
5500 Middelfart
CVR: 32231799
Hjemmeside