Tilbud isolering Østerbro

  • Isolering Østerbro - Modtag 3 fordelagtige tilbud
  • Indsend skemaet online på bare 9 min.
  • Bestil en velegnet velegnet isolatør

Østerbro
vejnavne eksempler

Bogensegade
Trondhjems Plads
Valdemar Holmers Gade
Midtermolen
Sifs Plads
Olof Palmes Gade
Berggreensgade
Bellmans Plads
Øster Farimagsgade
Voldmestergade
Rosendalsgade
Dag Hammarskjölds Allé
Emdrup Huse
Rosenvængets Sideallé
Lundsgade
Fåborggade
Folke Bernadottes Allé
Rørsøstien
Indiavej
Bolandsvej

Isolering Østerbro? Modtag 3 skarpe tilbud i dag

Søger du 3 gode tilbud fra vores tilknyttede isolatørspecialister inden for efterisolering på Østerbro, er du landet på den rigtige side. Vi formidler kontakten mellem dig, og seriøse professionelle isolatøre (håndværkere) der står klar til at hjælpe.
Det eneste vi beder dig om, er at bruge under 10 minutter på at beskrive din opgave i webformaularen. Du vil indenfor 32 timer modtage tre relevante tilbud, som du kan gennemgå i eget tempo. Når du har modtaget tilbuddene, foregår kontakten direkte mellem kunden, dig, og de firmaer der har afgivet tilbudene.
Vi tager intet gebyr for at formidle kontakten, vores service er derfor helt gratis for dig. Alle kan benytte sig af vores isolering Østerbro service. Både private og erhvervsvirksomheder kan drage fordel af vores tjeneste. Det kunne f.eks. være lagerhaller, forretninger, butikker, kontorer, institutioner eller offentlige anlæg.

Undgå varmetab og fugtforhold med efterisolering

Ved efterisolering skal man være opmærksom på at der kan være flere forskellige årsager til varmetab. De væsentligste former for varmetab, der kan reduceres ved efterisolering af klimaskærmens primære bygningsdele, er:
  • Varmetab ved varmeledning gennem flader som gulve, ydervægge og tage/lofter. Dette tab kan mindskes ved at øge fladernes isoleringsevne.
  • Linjetab gennem kuldebroer, dvs. områder, hvor bygningsdele mødes, og hvor konstruktionens varmeledningsevne er væsentligt højere end i omgivende materialer. Disse områder er typisk mindre godt varmeisoleret, fx kan klaplaget i terrændækket være ført ubrudt til soklens yderside af statiske hensyn.
  • Ventilationstab gennem utilsigtede utætheder i klimaskærmen, typisk hvor bygningsdele mødes, fx ved døre og vinduer eller samling mellem loft og ydervæg. Ventilationstab sker også ved almindelig udluftning.

Beregning af varmetab gennem flader - U-værdi

Varmetab gennem en flade, fx en ydervæg, afhænger af, hvilke materialer fladen er opbygget af, og materialernes tykkelse. Varmetabet udtrykkes ved fladens U-værdi, der angiver varmetabet gennem en kvadratmeter flade ved en temperaturforskel mellem den ene og den andens side af fladen på 1 K (kelvin) - hvilket svarer til 1 °C.
Beregning af U-værdi er fastsat i DS 418, Beregning af bygningers varmetab (Dansk Standard, 2011). U-værdien beregnes som den reciprokke værdi af bygningsdelens samlede isolans, som dels sammensættes af isolansbidrag fra de enkelte lag af bygningsdelen og dels nogle overgangsisolanser.
Disse tager højde for, at overfladetemperaturen ikke er den samme som den omgivende temperatur. Eventuelt korrigeres U-værdien for bindere, ankre og lignende. Det bedste grundlag for klimaparametre er at udføre målinger over en længere periode, i den pågældende bygning.

Eksempel på tilbud isolering Østerbro

Woodbois International ApS
Vermundsgade 21
2100 København Ø
CVR: 26995345
Hjemmeside
Wico Timber ApS
Randersgade 29
2100 København Ø
CVR: 31472733
Hjemmeside
Østerbro Tømmerhandel
Æbeløgade 6
2100 København Ø
CVR: 26108101
Hjemmeside