Tilbud isolering Als

  • Isolering Als - Indhent 3 konkurrencedygtige tilbud
  • Udfyld webskemaet på under tre minutter
  • Du får en lokal lokal isolatør

Lokale veje
Als

Vestertoften
Storegade
Solsikkevej
Tontoft
Stolbro Gade
Sølspang
Vestermøllevej
Vibevej
Ørredvej
Svalevej
Skålstenstien
Søtoften
Sødalstien
Solvej
Ulbjergvej
Syrenvej
Svingbjergvej
Vesterballe
Skolegade
Strandvej

Spar op til ferien med 3 varme tilbud på isolering Als

Uforpligtende isoleringstilbud på øen Als. Kvit og frit! Uanset isoleringsprojekt eller efterisoleringsopgave. Vi sætter dit projekt i udbud! Du får til gengæld 3 tilbud i løbet af få dage fra pålidelige isolering Als firmaer. De modtagne tilbud kan du frit vælge mellem ligesom du kan takke nej til dem alle.
Fugtmåling med højfrekvensmålere er baseret på, at vandmolekyler kan polariseres, og at de derfor kan bringes i svingninger af et højfrekvensfelt. Effekten beskrives ved den dielektriske konstant, som for vand er meget stor (sammenlignet med byggematerialer).
Ved at vælge en egnet frekvens, vil det dielektrisk tab, som er et udtryk for vandindholdet, kunne måles. På grund af vandets store dielektricitetskonstant sammenlignet med andre materialer, er metoden ikke følsom for saltindhold i det undersøgte materiale. Måledybden angives at være op til 800 mm.

Terrændæk og kældergulv

Opbygning af terrændæk og kældergulve er ens og adskiller sig kun ved placeringen i forhold til terræn. Derfor behandles isolering af terrændæk og kældergulve samlet og omtales herefter som terrændæk.
Kun terrændæk med betonlag beskrives her. Betonlaget vil fungere som dampspærre, og derfor skal isolering i princippet placeres under betonlaget. Da det er en meget stor operation at fjerne betonlaget, opdeles efterisoleringsmulighederne efter, om betonlaget fjernes eller ej.
Nye småhuse kan opføres med forskellige opbygninger af terrændæk. I eksisterende småhuse vil terrændækopbygningen variere herfra i form af manglende eller tyndere varmeisolering eller kapillarbrydende lag, men hovedtrækkene vil være de samme.
Isolering af terrændæk, hvor betonlaget ikke fjernes, kan ske i forbindelse med for eksempel varmeisolering af hulrum under gulv på strøer eller ved lægning af nyt gulv.

Betonlaget bestemmer hvor meget

Efterisolering oven på eksisterende gulv vil ofte ikke være mulig, fordi lofthøjde og døråbninger fortsat skal være tilstrækkeligt høje. Desuden begrænses mulighederne for efterisolering af, at varmeisoleringsmængden under betonlaget bestemmer, hvor meget varmeisolering, der må lægges over betonen.
For varmeisoleringsmængden kan der opstilles følgende håndregler:
  • Hvis der ikke er varmeisolering under betonlaget, kan der isoleres med maksimalt 75 mm varmeisolering over betonlaget. Hvis soklen ikke er isoleret, fx af letklinkerblokke, skal denne mængde dog reduceres til 50 mm i en randzone på 1-1,5 meter fra ydervægge.
  • Hvis der er varmeisolering under betonen med en varmeisoleringsevne svarende til mere end 150 mm varmeisolering, kan der lægges mere end 75 mm varmeisolering oven på betonen, dvs. der kan efterisoleres.

Få kontakt til de bedste isoleringsfirmaer

Murermester Kristian Rasmussen
Rytterhaven 8
6430 Nordborg
CVR: 76428115
Tlf. 74453718
Murermester Steen Andersen
Skolevej 8
6430 Nordborg
CVR: 14222677
www.murermestersteen.dk
Christian Gregersen
Elstrup Overby 3
6430 Nordborg
CVR: 26212804
Tlf. 74459136