Isolering Als - Få 2-3 personlige tilbud

Opdatér skemaet her lige nu

Du får en robust robust isolatør

Spar op til ferien med 3 varme tilbud på isolering Als

Uforpligtende isoleringstilbud på øen Als. Kvit og frit! Uanset isoleringsprojekt eller efterisoleringsopgave. Vi sætter dit projekt i udbud! Du får til gengæld 3 tilbud i løbet af få dage fra pålidelige isolering Als firmaer. De modtagne tilbud kan du frit vælge mellem ligesom du kan takke nej til dem alle.
Fugtmåling med højfrekvensmålere er baseret på, at vandmolekyler kan polariseres, og at de derfor kan bringes i svingninger af et højfrekvensfelt. Effekten beskrives ved den dielektriske konstant, som for vand er meget stor (sammenlignet med byggematerialer).
Ved at vælge en egnet frekvens, vil det dielektrisk tab, som er et udtryk for vandindholdet, kunne måles. På grund af vandets store dielektricitetskonstant sammenlignet med andre materialer, er metoden ikke følsom for saltindhold i det undersøgte materiale. Måledybden angives at være op til 800 mm.

Terrændæk og kældergulv

Opbygning af terrændæk og kældergulve er ens og adskiller sig kun ved placeringen i forhold til terræn. Derfor behandles isolering af terrændæk og kældergulve samlet og omtales herefter som terrændæk.
Kun terrændæk med betonlag beskrives her. Betonlaget vil fungere som dampspærre, og derfor skal isolering i princippet placeres under betonlaget. Da det er en meget stor operation at fjerne betonlaget, opdeles efterisoleringsmulighederne efter, om betonlaget fjernes eller ej.
Nye småhuse kan opføres med forskellige opbygninger af terrændæk. I eksisterende småhuse vil terrændækopbygningen variere herfra i form af manglende eller tyndere varmeisolering eller kapillarbrydende lag, men hovedtrækkene vil være de samme.
Isolering af terrændæk, hvor betonlaget ikke fjernes, kan ske i forbindelse med for eksempel varmeisolering af hulrum under gulv på strøer eller ved lægning af nyt gulv.

Betonlaget bestemmer hvor meget

Efterisolering oven på eksisterende gulv vil ofte ikke være mulig, fordi lofthøjde og døråbninger fortsat skal være tilstrækkeligt høje. Desuden begrænses mulighederne for efterisolering af, at varmeisoleringsmængden under betonlaget bestemmer, hvor meget varmeisolering, der må lægges over betonen.
For varmeisoleringsmængden kan der opstilles følgende håndregler:
  • Hvis der ikke er varmeisolering under betonlaget, kan der isoleres med maksimalt 75 mm varmeisolering over betonlaget. Hvis soklen ikke er isoleret, fx af letklinkerblokke, skal denne mængde dog reduceres til 50 mm i en randzone på 1-1,5 meter fra ydervægge.
  • Hvis der er varmeisolering under betonen med en varmeisoleringsevne svarende til mere end 150 mm varmeisolering, kan der lægges mere end 75 mm varmeisolering oven på betonen, dvs. der kan efterisoleres.

2-3 tilbud på isolering Als - Udfyld isoleringskemaet

Vælg et af tilbuddene og få tæt på 31% i flot rabat på din isolatøropgave. Tit og ofte har man ikke overskuddet til selv at tage sig af isoleringsopgaven - Løsningen er er bestille to-tre rundhåndede tilbud. En energisk isolatør kan isolere taget her på sitet.
Spar tid og penge (lige ved 31 procent) med 3 flotte knaldgode isoleringstilbud. Udnytter du førnævnte aldeles gratis isoleringsservice, kan du score op omkring 31 procent i fed reduktion på isolatørregningen. Der kan spares mange penge på en pålidelig og topmotiveret isolatør på Als.
Vi skaffer aldeles gratis og enkelt to-tre fordelagtige isolerings tilbud på Als fra kvalitetsbevidste isolatører. Spar gode penge på en effektiv og effektiv isolatør på Als. Vil du helst slippe for at kaste dig ud i kuldebroer, energitilskud eller bekæmpelse af hussvamp, så indhent 3 liflige tilbud.

Professionelle isolatører fra 6430 Als


Klaus Witte ApS Byggeforretning

Gyden 4 Mjels
6430 Nordborg
CVR: 17033786
Tlf. 74490959

Murermester Kristian Rasmussen

Rytterhaven 8
6430 Nordborg
CVR: 76428115
Tlf. 74453718


Christian Gregersen

Elstrup Overby 3
6430 Nordborg
CVR: 26212804
Tlf. 74459136