Billig-isolering.dk

Tilbud isolering Jyllinge


4040 Jyllinge
vejnavne

Karavelvej
Rådalsvej
Strandagervej
Marsvej
Olesvej
Læhegnet
Kajakvej
Sværdagergård
Svanevænget
Nålekrogen
Lærkevænget
Lindegårdsvej
Pilestræde
Stærevej
Jyllingecentret
Stormarksvej
Osvej Vest
Storkevej
Sværdagervej
Korvetvej

Isolering Jyllinge ✰✰ Du kan få 3 tilbud ✰✰ 100 pct gratis!

Det kan tage mange telefonopringninger, at finde den bedste pris på din efterisoleringsopgave. Her kan du gratis indhente 3 tilbud, du skal bare beskrive isolering Jyllinge projektet.
Vi tilbyder at sætte dig i forbindelse med de bedste og billigste isolatører i Jyllinge.
Kondensation af rumluftens vanddamp på oversiden af en eventuel fugtspærre i opvarmede bygninger skal hindres, fordi det kan medføre opfugtning af hele gulvkonstruktionen. Det opnås ved at placere isoleringsmaterialet, så mindst 2/3 af isoleringsevnen ligger under betonen.
Alternativt kan det beregnes, om der er kondensrisiko. Også kuldebroer ved sokkel skal reduceres mest muligt, jf. også de nyeste krav til linjetab, så der ikke sker kondensdannelse på soklens inderside. Det kan fx ske ved udførelse af kantisolering mellem betonplade og fundament, kombineret med opbygning af fundamentets øverste del i letklinkerblokke med midterisolering.

Indvendig isolering af massiv ydervæg

Indvendig efterisolering af massivt murværk kræver, at ydervæggen er tæt for slagregn. Massive ydervægge er en et-trinsløsning, hvor der kan ophobes fugt mellem ydervæg og indvendig efterisolering, der kan medføre dannelse af skimmelsvamp eller nedsat holdbarhed af byggematerialerne.
Ved indvendig efterisolering skal man derfor være opmærksom på, at forudsætningerne kan være vanskelige at overholde for massive ydervægge. Indvendig efterisolering stiller krav til bygningsejeren om løbende kontrol af ydervæggens tæthed over for slagregn.
Endelig kan det være nødvendigt at sikre, at den relative luftfugtighed indendørs om vinteren ikke over længere tid overskrider omkring 40-50 %, hvilket er det forventelige i småhuse. Løsningen er dermed ikke særlig robust over for vedligeholdelse eller brugeradfærd og kan kun anvendes, når der kompenseres herfor.

Udvendig isolering af massiv træydervæg

Ved udvendig isolering af massive ydervægge af træ (tømmer- eller bjælkehuse) kan der være risiko for, at disse vægge ikke er lufttætte. Det kan være nødvendigt at opsætte en dampspærre. Dampspærren kan anbringes på ydersiden af eksisterende væg.
Dette forudsætter, at isolansen af den udvendige isolering er mindst dobbelt så stor som den eksisterende vægs isolans. Hvis massivt træ isoleres med et materiale, der har en varmeledningsevne som mineraluld, er kravet opfyldt, hvis der isoleres med mindst halvdelen af trævæggens tykkelse.
Hvis ydervæggen består af 10 cm massivt træ, vil dampspærren kunne placeres på væggens yderside, hvis der efterisoleres med mindst 5 cm mineraluld. Ved at placere dampspærren på ydersiden af den eksisterende væg opnås, at dampspærren vil være beskyttet, og træet vil stadig være synligt på indersiden af væggen.3 isoleringsfirmaer i postnummer 4040

HN Isolering
Smakkevej 6
4040 Jyllinge
CVR: 33677456
Tlf. 40680692
Flaga Fugeservice
Kajakvej 22
4040 Jyllinge
CVR: 29868670
Tlf. 51303635
Tyrs Teknisk Isolering
Stenkrogen 6
4040 Jyllinge
CVR: 39261812


© 2019 - www.billig-isolering.dk - Kontakt