Tilbud isolering Jyllinge

  • Isolering Jyllinge - Modtag 3 sikre tilbud
  • Udfyld skemaet på under otte min.
  • Find en rutineret pålidelig isolatør

Postnummer 4040
vejnavne

Korvetvej
Olesvej
Sommervej
Kometvej
Nålekrogen
Svanevænget
Marskvænget
Uglebakken
Paulsvej
Løvager
Tværtoften
Mølleengen
Jyllingecentret
Kildestræde
Vesttoften
Strandpromenaden
Strandtoften
Slippen
Skovbrynet
Tellusvej

Isolering Jyllinge ✰✰ Du kan få 3 tilbud ✰✰ 100 pct gratis!

Det kan tage mange telefonopringninger, at finde den bedste pris på din efterisoleringsopgave. Her kan du gratis indhente 3 tilbud, du skal bare beskrive isolering Jyllinge projektet.
Vi tilbyder at sætte dig i forbindelse med de bedste og billigste isolatører i Jyllinge.
Kondensation af rumluftens vanddamp på oversiden af en eventuel fugtspærre i opvarmede bygninger skal hindres, fordi det kan medføre opfugtning af hele gulvkonstruktionen. Det opnås ved at placere isoleringsmaterialet, så mindst 2/3 af isoleringsevnen ligger under betonen.
Alternativt kan det beregnes, om der er kondensrisiko. Også kuldebroer ved sokkel skal reduceres mest muligt, jf. også de nyeste krav til linjetab, så der ikke sker kondensdannelse på soklens inderside. Det kan fx ske ved udførelse af kantisolering mellem betonplade og fundament, kombineret med opbygning af fundamentets øverste del i letklinkerblokke med midterisolering.

Indvendig isolering af massiv ydervæg

Indvendig efterisolering af massivt murværk kræver, at ydervæggen er tæt for slagregn. Massive ydervægge er en et-trinsløsning, hvor der kan ophobes fugt mellem ydervæg og indvendig efterisolering, der kan medføre dannelse af skimmelsvamp eller nedsat holdbarhed af byggematerialerne.
Ved indvendig efterisolering skal man derfor være opmærksom på, at forudsætningerne kan være vanskelige at overholde for massive ydervægge. Indvendig efterisolering stiller krav til bygningsejeren om løbende kontrol af ydervæggens tæthed over for slagregn.
Endelig kan det være nødvendigt at sikre, at den relative luftfugtighed indendørs om vinteren ikke over længere tid overskrider omkring 40-50 %, hvilket er det forventelige i småhuse. Løsningen er dermed ikke særlig robust over for vedligeholdelse eller brugeradfærd og kan kun anvendes, når der kompenseres herfor.

Udvendig isolering af massiv træydervæg

Ved udvendig isolering af massive ydervægge af træ (tømmer- eller bjælkehuse) kan der være risiko for, at disse vægge ikke er lufttætte. Det kan være nødvendigt at opsætte en dampspærre. Dampspærren kan anbringes på ydersiden af eksisterende væg.
Dette forudsætter, at isolansen af den udvendige isolering er mindst dobbelt så stor som den eksisterende vægs isolans. Hvis massivt træ isoleres med et materiale, der har en varmeledningsevne som mineraluld, er kravet opfyldt, hvis der isoleres med mindst halvdelen af trævæggens tykkelse.
Hvis ydervæggen består af 10 cm massivt træ, vil dampspærren kunne placeres på væggens yderside, hvis der efterisoleres med mindst 5 cm mineraluld. Ved at placere dampspærren på ydersiden af den eksisterende væg opnås, at dampspærren vil være beskyttet, og træet vil stadig være synligt på indersiden af væggen.

Eksempel på lokal Jyllinge tilbud isolering

HS Transform
Korskildevej 24
4040 Jyllinge
CVR: 32588034
Hjemmeside
HN Isolering
Smakkevej 6
4040 Jyllinge
CVR: 33677456
Hjemmeside
Murermester Mikkel Storgaard
Kolibrivej 11
4040 Jyllinge
CVR: 25280903
Hjemmeside