Tilbud isolering Birkerød

  • Isolering Birkerød - Indhent 3 stærke tilbud
  • Udfyld formularen online på ca otte minutter
  • Vi finder en autoriseret solid isolatør

Postnummer 3460
vejnavne

Frejasvej
Biskop Svanes Vej
Bøgebakken
Grøndalsvej
Ferskengangen
Furesøstien
Damgårdsvej
Falkenhøjvej
Bistrupgårdsvej
Blåbærstien
Erantisstien
Bistrupvej
Bakkeledet
Gammel Høveltevej
Furesøhave
Blikfanget
Bregnerødvej
Birkevej
Abildgårdsparken
Anemonestien

På 1-3 arbejdsdage får du 3 tilbud på isolering Birkerød

I Birkerød kan du, i vores landsdækkende formidlingsservice, søge om 3 tilbud på efterisoleringsopgaver. Du kan nemt bede om dine tilbud her på siden, hvorefter dit isoleringsprojekt bliver set af isolatøre, og isoleringsfirmaer, der byder på opgaven. Vores service er selvfølgelig helt gratis at bruge!
For at vurdere en konstruktions fugttekniske funktion kan det være nødvendigt at beregne fugtforholdene i konstruktionen. Beregningerne bør dog altid suppleres med vurdering af de aktuelle forhold baseret på praktisk erfaring. Få 3 gratis isolering Birkerød tilbud på få dage.
De beregningsværktøjer, der er til rådighed, spænder fra grove indledende vurderinger over håndberegninger til brug under stationære forhold til computersimuleringer af ikke-stationære forhold (fugtforhold med hensyntagen til variation over tid). Ved beregningerne er der behov for viden om de parametre, der indgår i beregningsmodellen.

Tag med uventileret belægning

Uventileret paralleltag med uventileret belægning, fx tagdug eller tagpap og uden større hældning er velegnet til udvendig efterisolering. Efterisolering kan ske direkte på den eksisterende tagmembran, der så vil fungere som den efterisolerede konstruktions dampspærre.
Tilstanden af eventuel eksisterende dampspærre bliver herefter irrelevant, selv om der principielt opstår en fugtfælde i konstruktionen, hvis der allerede er en dampspærre. Imidlertid vil fugtfælden være placeret på den varme side af dampspærren, så risikoen for fugtskader vil normalt være lille.
Bemærk, at den almindelige håndregel om at placere dampspærren 1/3 inde i konstruktionen målt fra varm side ikke gælder ved denne type tage. Erfaringen har vist, at forholdet bør varieres efter det fugtniveau, der forventes i huset.

Betingelser for at en isolering kan gennemføres

For at en efterisolering, kan gennemføres, skal en række betingelser være opfyldt:
  • Eksisterende varmeisolering må ikke være gennemvåd, da det vil være vanskeligt at tørre store mængder vand ud efterfølgende.
  • Eksisterende tagmembran skal være diffusionstæt, dvs. eventuelle huller i tagmembranen lukkes inden efterisoleringen lægges på.
  • Efterisoleringen fastgøres i henhold til leverandørens anvisninger.
  • Forholdet mellem oprindelig varmeisoleringsmængde og ny varmeisolering på dennes tyndeste sted skal som minimum svare til forholdet.
  • Hvis der er et ventileret hulrum i den oprindelige konstruktion, kan det være hensigtsmæssigt at lade dette stå åbent det første år for at udtørre eventuelt fugt i den eksisterende varmeisolering. Det betyder imidlertid, at energibesparelsen i denne periode vil være begrænset.

Eksempler på Birkerød tilbud isolering

Delta Teknisk Isolering ApS
Blokken 23 C
3460 Birkerød
CVR: 34593337
Hjemmeside
Filtech A/S
Bistrupvej 172
3460 Birkerød
CVR: 52502713
Hjemmeside
Kvalifuge ApS
Blokken 88
3460 Birkerød
CVR: 30524586
Hjemmeside