Tilbud isolering Sydhavnen

  • Isolering Sydhavnen - Indhent 3 bæredygtige tilbud
  • Indsend formularen online på bare to min.
  • Få en effektiv pålidelig isolatør

Vejnavne i
postnummer 2450

Sejlklubvej
Bavnehøj Allé
Borgbjergsvej
Anker Jørgensens Plads
Scandiagade
Teglholm Tværvej
Theodore Roosevelts Vej
Flydedokken
Kenny Drews Vej
Willy Brandts Vej
Linus Paulings Vej
Pladehals Allé
Ben Websters Vej
Havneholmen
Thad Jones Vej
Parkstien
Sydhavnsgade
Teglholm Allé
Lone Kellermanns Vej
V.A. Borgens Vej

Isolering Sydhavnen → Få 3 skræddersyede isoleringstilbud

Du behøver ikke bruge oceaner at tid på at kigge i vejviseren for at finde det rigtige firma i Sydhavnen til at udføre din isoleringsopgave. Du behøver blot at bruge max. 8 minutter op at beskrive hvad der skal efterisoleres og hvor. Vi har stillet denne service gratis til rådighed for dig, så du spare tid og penge på at finde den rigtige til opgaven.
Vi sætter derefter, helt gratis isoleringsopgaven i udbud til vores tilknyttede isolering Sydhavnen firmaer. I løbet af kort tid, gerne 36 timer, vil du få 3 relevante tilbud, som det står dig frit for at vælge imellem.
Bygninger påvirkes af fugt, både udefra og indefra. Fugtpåvirkningen af bygningerne afhænger i høj grad af bygningens art, placering og brug. Det kan være en udfordring at finde den bedste og billigste løsning. Vores eksperter ved hvordan, og giver gerne et tilbud. Du er altså kun lidt tekst, og et hurtigt klik fra at indhente 3 gratis tilbud.

Hvordan måler man om isolering er effektiv?

Fugtpåvirkning fra grundvandet kan i nogle tilfælde undgås ved grundvandssænkning omkring bygningen. Der er dog begrænsninger med hensyn til, hvor der må udføres grundvandssænkninger, fx hensyn til miljøet eller nærliggende bygninger og anlæg. I andre tilfælde er grundvandssænkning ikke praktisk mulig, fx i områder med meget permeable jordlag.
Disse forhold skal i givet fald undersøges før grundvandssænkning sættes i gang. Vandlommer langs bygninger opstået på grund af nedsivende overfladevand kan medføre sekundært vandspejl og dermed vandtryk på kældervægge etc. Fugtpåvirkning af denne årsag kan normalt undgås ved dræning af bygningen, se DS 436, Norm for dræning af bygværker mv. (Dansk Standard, 1993).
For at undgå ulemperne ved utætheder stilles der i Bygningsreglement 2010 krav om, at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen i nye bygninger ikke må overstige 1,5 l/s pr. m2.

Korrekt metode til at finde utætheder i isolering

Metoden til at finde utætheder ved trykprøvning består i:
  • Alle husets tilsigtede åbninger lukkes, fx ventilationskanaler og friskluftventiler.

  • Ved hjælp af en ventilator skabes et undertryk i huset.

  • Udføres prøvningen i koldt vejr, dvs. med mindst 5 °C forskel mellem ude og inde, kan man med termografiudstyr se, hvor den kolde luft strømmer ind. Alternativt kan der bruges røgpinde eller lufthastighedsmålinger.


Ved nybyggeri skal der måles ved både over- og undertryk, da nogle utætheder kun viser sig ved en af testene. Metoden kendes under navnet ´blower-door-test´, se også SBi-anvisning 214, Klimaskærmens lufttæthed (Rasmussen & Nikolajsen, 2007).
Selv ved en korrekt udført dampspærre af god kvalitet vil små mængder fugt trænge op i et tagrum, ligesom fugt vil kunne trænge igennem utætheder ved loftlemme, gennemføringer etc.

Eksempler på tilbud isolering i Sydhavnen

Klarskov Byg IVS
Enghavevej 142
2450 København SV
CVR: 38660217
Hjemmeside
K.C. Murer & Servicefirma
Rubinsteinsvej 50
2450 København SV
CVR: 31219132
Hjemmeside
MS-isolering
H.V. Rolsteds Vej 7
2450 København SV
CVR: 36592052
Hjemmeside