Tilbud isolering Høng

  • Isolering Høng - Indhent 3 perfekte tilbud
  • Udfyld skemaet online på ca 6 minutter
  • Bestil en faguddannet kvalitetsbevidst isolatør

Postnummer 4270
vejnavne

Bøgens Kvarter
Tjørnelunde Møllevej
Pilelunden
Dalgårdsvej
Tovesvej
Keldsømadevej
Herslevvejen
Toftevej
Løvemosevej
Bøstrupvej
Borreparken
Bakkevej
Dådyrvej
Skolevej
Hundekrogen
Plantevej
Tjørnelundevej
Bagervænget
Hedvigsvej
Norgesvej

Spar mange penge ved at indhente 3 tilbud på isolering Høng

3 tilbud på bedre indeklima, grøn energi og besparelser på varmebudgettet i Høng. Gratis! Og så er det nemt! Udfyld kontaktformularen på få minutter og send den ind til Billig-isolering.dk - så leverer vi 3 fordelagtige tilbud på isolering Høng på 34 timer.
I et vist niveau under jordoverfladen er grunden mættet med vand. Grundvandsspejlet eller grundvandsstanden er det niveau, hvor (porevand) trykket svarer til atmosfærens tryk. Under grundvandsspejlet stiger vandtrykket proportionalt med dybden. Bygningsdele, som er under grundvandsspejlet, udsættes derfor for vandtryk.
Variationerne fra år til år som følge af nedbørsforskelle kan være betragtelige. Grundvandsspejlets variation er større i i jordarter med høj permeabilitet (gennemtrængelighed for vand) end i jordarter med lav permeabilitet. Grundvandsspejlet kan bestemmes ved at grave eller bore et hul i jorden.

Udførelse af hulmursisolering

Isolering af hulmur udføres af specialfirmaer og involverer følgende arbejdsgange:
  1. Det undersøges, om hulmuren allerede er efterisoleret, eller der eventuelt er andre grunde til, at en hulmursisolering ikke kan gennemføres. Dette vurderes typisk ved at tage en sten ud eller bore et hul og med teknoskop vurdere forholdene inde i muren.
  2. Hvis muren er egnet til hulmursisolering, udtages der udefra enkeltsten (kopper) i muren, hvorigennem isoleringsmaterialet indblæses som løsfyld. Afstanden mellem stenene afhænger af indblæsningsmetoden og det anvendte varmeisoleringsmateriale. I nogle tilfælde nøjes man med at bore jævnt fordelte huller i fugerne.
  3. Hullerne bruges både til indblæsning og til kontrol af, at hulrummet er fyldt.
  4. Hullerne lukkes, dvs. kopperne sættes ind igen.

Formuren kan eventult fjernes

Udvendig efterisolering af hule mure adskiller sig ikke fra udvendig efterisolering af massive mure. Der er dog lidt flere muligheder ved hule mure, fordi formuren eventuelt kan fjernes, inden der foretages en udvendig efterisolering, som afsluttes med enten en ny skalmur, facadepuds eller en let regnskærm.
l forhold til blot at bygge udenpå kan vægtykkelsen på denne måde holdes nede, samtidig med at varmeisoleringsværdien øges, hvorved en reduktion af dagslysindfaldet kan undgås. Denne løsning kræver dog, at visse forudsætninger er til stede:
  • Formuren må ikke være bærende. I en del huse hviler spær eller rem delvis af på formuren, og i de tilfælde kan løsningen ikke umiddelbart anvendes.
  • Fundamentet skal kunne bære den excentricitet, der opstår som følge af, at formuren fjernes. Ved småhuse vil dette dog sjældent være et problem.

Eksempler på tilbud isolering i 4270 Høng

Murermester Henrik Jensen
Solbjergvej 51
4270 Høng
CVR: 32106676
Hjemmeside
Murermester Orla Poulsen
Slagelsevej 50
4270 Høng
CVR: 14065679
Hjemmeside
S.A. Isolering og Service
Bagervænget 110
4270 Høng
CVR: 36925493
Hjemmeside