Billig-isolering.dk

Tilbud isolering Haslev


Lokale vejnavne
Haslev

Slotshusvej
Tårnhusvej
Kærsgårdvej
Terslev Overdrevsvej
Spurvestræde
Stadionvej
Søndermarken
Teestrup Bygade
Marielunden
Lindhardsvej
Skuderløse Bygade
Tingvej
Rugvænget
Toftegårdsvej
Nyvej
Vængevej
Sanderhusvej
Ådalen
Sneholmgårdsvej
Lysholm Ovenvej

Vi indhenter tilbud på isolering Haslev - Hele 3 gratis af dem

Heller ikke i Haslev er der skjulte udgifter, eller omkostninger, ved at udbyde din eftersioleringsopgave gennem os. Og du får 3 tilbud fra tilknyttede isoleringsfirmaer! Udfyld formularen online på ganske få minutter og få tre reelle isolering Haslev tilbud- gratis!
Erfaringen viser, at diffusionsmodstanden af det vindtætte lag (vindspærre) som hovedregel skal være 10 gange mindre end diffusionsmodstanden af materialerne på det vindtætte lags varme side. Bygninger med et indeklima svarende til fugtbelastningsklasse 1 eller 2 kan dog - efter en fugtteknisk vurdering af den aktuelle konstruktion.
Foruden de primære ydeevnekrav - at forhindre fugtophobning og luftgennemgang i varmeisoleringsmaterialet - skal det vindtætte lag også tilgodese eventuelle brandtekniske krav. Det vindtætte lag skal være bestandigt og ikke mindst modstandsdygtigt overfor de påvirkninger, som kan forekomme under brug.

Opbygning af indvendig isolering

Ved indvendig efterisolering skal det vurderes, om den eksisterende dampspærre stadig vil være placeret rigtigt, efter efterisoleringen er gennemført. Hvis det ikke er tilfældet, skal den eksisterende dampspærre fjernes, inden indvendig efterisolering kan udføres. Som håndregel kan det accepteres, at isolansen på den varme side af dampspærren er op til 1/3 af den samlede isolans.
I praksis betyder det, at dampspærren kan ligge maksimalt 1/3 inde i det samlede varmeisoleringslag regnet fra den varme side. Ved store forskelle i varmeledningsevnen mellem nyt og eksisterende varmeisoleringsmateriale kan det have betydning at vurdere isolansen.
Nødvendigheden af en tæt dampspærre ved indvendig efterisolering af lette vægge er den samme som ved indvendig efterisolering af tunge vægge. Principielt er løsningerne derfor også de samme. Dampspærren skal også klæbes til tæthedsplanet.

Arbejdsgang for indvendig isolering af lette vægge

  1. Det vurderes, om eksisterende dampspærre er tætsluttende. Dette gøres ved at nedtage indvendig beklædning i udvalgte områder og vurdere dampspærren visuelt.
  2. Kun hvis den planlagte isolering betyder, at mere end 1/3 af den samlede varmeisolering kommer til at ligge på den varme side af den eksisterende dampspærre, eller dampspærren er defekt, fjernes indvendig beklædning og dampspærre. Ellers fjernes eventuelt tapet, hvorefter der kan arbejdes direkte på den eksisterende væg.
  3. væggen påføres et skelet, hvorimellem varmeisoleringen placeres. Der monteres en tæt dampspærre, dvs. dampspærren klæbes til vægge, loft og gulv.
  4. Eventuelt påføres skelettet yderligere vandrette eller lodrette profiler, hvorimellem der isoleres, så dampspærren ligger beskyttet.
  5. En ny indvendig vægbeklædning kan nu sættes op og overfladebehandles.Velegnede isoleringsfirmaer fra postnr. 4690

AL-Fugeservice
Skovvang 24 A
4690 Haslev
CVR: 33099134
www.al-fugeservice.dk
LS Isolering ApS
Tøpkildevej 22
4690 Haslev
CVR: 34484988
www.ls-isolering.dk
Tømrermester Lars Bo
Bøgevej 19
4690 Haslev
CVR: 29097143
www.labobyg.dk


© 2019 - www.billig-isolering.dk - Kontakt