Billig-isolering.dk

Tilbud isolering Roskilde


Vi dækker også
postnummer 4000

Bogensevej
Fruegade
Fælledvej
Bønnelyckes Plads
Dammen
Fasanvej
Byvolden
Duevej
Ahornlunden
Dalager
Bakkedraget
Fiskervejen
Hedeboparken
Bøgevej
Ellekær
Haretoften
Absalonsgade
Herringløse Bygade
Gammel Trekronervej
Blomstervænget

Isolering Roskilde - Vores service finder gratis 3 tilbud

Mange spørger venner og bekendte, om forslag til et godt isoleringsfirma i Roskilde, der vil give tilbud udførelse af isoleringsopgaven. Det kan tage tid, og være omstændigt. Vores service er gratis, og giver dig nemt 2-3 konkurrencedygtige isolering Roskilde tilbud, i løbet af meget kort tid.
Ved meget store bygninger i Roskilde vil jordlagene under midten af bygningen blive opvarmet til nær rumtemperatur, og der kan derfor ikke regnes med en effektiv temperaturforskel mellem betonpladen og jorden under midten af gulvet. I perioder med lav temp. i bygningen er der risiko for fugttransport fra jorden og op i bygningen, og derfor anbefales det, at der altid anvendes fugtspærre.
Der bør ikke anvendes diffusionstætte gulvbelægninger i uopvarmede eller kun periodevis opvarmede bygninger med terrændæk. Især skal dette undgås ved ældre bygninger, hvor der ikke er sikkerhed for, at der er kapillarbrydende lag og effektiv fugtspærre.

Udvendig isolering af massiv ydervæg

Udvendig efterisolering på op til 25 cm kræver ikke anmeldelse af byggeriet eller byggetilladelse og betragtes ikke som en udvidelse af etagearealet, men skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR).
Massive ydervægge findes typisk i ældre småhuse, hvor ydervæggen består af en massiv teglstensmur med tykkelse på en halv til hel sten, eller småhuse fra 1960'erne, hvor der er anvendt bredde porebetonblokke.
Inden planlægning og udførelse af udvendig isolering af massiv ydervæg skal der foretages en vurdering af ydervæggens byggetekniske tilstand samt isoleringens betydning for det arkitektoniske udtryk. Der findes også småhuse med massive træydervægge. De mest almindelige metoder til udvendig efterisolering af massive ydervægge er:
  • Facadepuds på isolering
  • Let regnskærm på isoleret skeletkonstruktion
  • Skalmur med isolering

Kuldebro i massiv ydervæg

Kuldebroer er ikke almindelige i massive ydervægge, da de i sig selv har en ringe varmeisoleringsevne, og der derfor sjældent optræder områder, hvor varmeisoleringsevnen er relativt nedsat. Kuldebroer kan dog opstå hvor der er anvendt massive materialer med dårligere varmeisoleringsevne end hhv. tegl eller porebeton.
F.eks. ved vinduesoverliggere i beton. De anviste løsninger til udvendig efterisolering i kan også anvendes ved ydervægge, der er opført som hulmur eller som træskelet med skalmur. Gennemførelse af udvendig efterisolering svarer ofte til at etablere en helt ny facadekonstruktion og -beklædning.
Desuden skal den udvendige efterisolering fastgøres til den bagvedliggende konstruktion over for vindsug og egenvægt. I praksis vil forhold mellem ny og oprindelig isolans normalt være lig med tykkelsen på ny og oprindelig varmeisolering.Eksempler på isoleringsfirmaer fra 4000 Roskilde

Mads Hyllehøj Isolering ApS
Industrivej 37
4000 Roskilde
CVR: 32309445
www.facebook.com/hyllehojisolering
Tømrermester Mads Hyllehøj ApS
Industrivej 37
4000 Roskilde
CVR: 33247176
www.madshyllehoj.dk
Firesafe Danmark A/S
Slæggerupvej 212
4000 Roskilde
CVR: 56481028
www.firesafe.dk


© 2019 - www.billig-isolering.dk - Kontakt