Billig-isolering.dk

Tilbud isolering Sorø


Eksempler på
vejnavne Sorø

Skovbrynet
Lillevangsvej
Sønderskovvej
Tuelsøvej
Skjoldvej
Lindebjergvej
Hybenvænget
Vedelsgade
Løngvej
Lundsgårdsvej
Odinsvej
Højbjærgvej
Thorsvej
St. Ladegårdsvej
Skovvej
Søvænget
Lindebjærgvej
Katrinelystvej
Holmen
Kamillevej

Professionelle giver gratis tilbud på isolering Sorø

Indtast din Sorø isoleringsopgave i webskemaet på mindre end 8 minutter. Vi videresender gratis din projektbeskrivelse, så du lynhurtigt kan gennemse 3 bud, givet af vores tilknyttede samarbejdspartnere, bestående af isolatører, isoleringsfirmaer og håndværkere med isolatørekspertise.
Når tagkonstruktioner ønskes udnyttet til tagterrasser, grønne tage og parkeringsdæk, skal der tages hensyn til belastningerne på taget samt de særlige påvirkninger, der overføres fra belægningen til tagdækningen. Det er derfor normalt mest hensigtsmæssigt at udforme disse belastede tage som omvendte tage eller duo-tage.
Ved at udforme tagkonstruktionen som et duo-tag eller et omvendt tag kan membranen holdes frostfri. Herved hindres, at belægningen fryser fast til membranen og beskadiger den ved dimensionsændringer. Få 3 gratis tilbud på isolering Sorø.

Skalmur, opbygning og forudsætninger

Udvendig efterisolering, der afsluttes med en skalmur yderst, svarer stort set til at bygge et nyt hus, hvor den eksisterende ydervæg bliver til bagmur i en hulmur. Løsningen kan bruges, hvis det er vigtigt, at huset fortsat fremstår som et muret hus. Ved en løsning med skalmur er det nødvendigt at tage følgende forhold i betragtning:
  • Hvis ydervæggen skal have samme varmeisoleringsevne som en af de andre udvendige efterisoleringstyper, bliver ydervæggen endnu tykkere på grund af skalmurens forholdsvis ringe varmeisoleringsevne.
  • Tykkere ydervægge betyder dybere vindueshuller, der ved samme glasareal betyder mindre dagslys end ved andre løsninger. Til gengæld kan den nye formur anvendes til bæring af fremrykkede vinduer Ny formur og eksisterende bagmur bindes sammen med trådbindere efter gældende regler, som findes i nationalt anneks til Eurocode 6.

Forudsætninger for skalmur

  • Skalmuren skal enten bæres af det eksisterende fundament via bjælke i bunden og beslag opsat på den eksisterende konstruktion eller have eget fundament.
  • Der eksisterer beslag udviklet specielt til at overføre skalmurens vægt til en eksisterende konstruktion, men denne løsning forudsætter, at det eksisterende fundament og bagmur kan bære den excentriske merbelastning, som skalmuren vil påvirke dem med. Samtidig skal den vandrette last kunne optages enten af fundamentsfladen, eller ved at fundamentet er fastholdt sideværts af et terrændæk eller lignende. Det er derfor nødvendigt at foretage en geoteknisk vurdering af disse forhold på forhånd.
  • Grænsen på maksimalt 25 cm udvidelse uden anmeldelse af byggeriet og uden konsekvenser for etagearealet, jf. BR10 kan blive relevant.3 isoleringsfirmaer fra 4180 Sorø

Anders Leithoff Hansen
Lillevangsvej 10
4180 Sorø
CVR: 31907438
Tlf. 20130176
Kanding Company
Haverupvej 22
4180 Sorø
CVR: 34246955
Tlf. 58548261
Oldebjerg A/S
Industrivej 2
4180 Sorø
CVR: 26375223
www.oldebjerg.dk


© 2019 - www.billig-isolering.dk - Kontakt