Billig-isolering.dk

Tilbud isolering Tønder


Postnummer 6270
vejnavne

Delasvej
Birkevej
Ndr Landevej
Ingridsvej
Bargumsvej
Egevænget
Grev Schacksvej
Banevænget
Højmosevej
Gørrismarkvej
Nyhusvej
Mosevej
Kipkærvej
Energivej
Møllehusvej
Bernadottevej
Horupsgade
Papegøjevej
Gadefennen
Nørregade

3 gratis tilbud på isolering Tønder af privat eller firmabygning

Isolatørhåndværkere afgiver tilbud på efterisolering i Tønder. Det er gratis, for dig, at vi sætter efterisoleringsopgaver i udbud, til vores landsdækkende gruppe af tilknyttede isolatører. Der er firmaer, der tilbyder at udfører alle former og typer for efter isolering Tønder.
Fugtindholdet i materialer afhænger af den relative luftfugtighed og temperaturen. Ligevægtstilstanden kan være lang tid om at indstille sig, især i emner med store tværsnit og stor masse. Eksempelvis kan et almindeligt gulvbræt være nogle uger om at komme i ligevægt, når luftfugtigheden ændres. Overfladebehandling, fx lakering, vil forøge den tid, det tager at opnå ligevægt.
I mange mere massive konstruktioner opnås ligevægt først efter adskillige måneder. Hvis fugtindholdet i materialerne bliver for højt, kan der opstå skader, fx angreb af råd eller svamp, skadelige dimensionsændringer.

Udvendig efterisolering af kælderydervægge

Udvendig efterisolering af kælderydervægge forbedrer både fugt- og varmeforhold:
  • Placering af efterisolering udvendig øger temperaturen i kældervæggen generelt, hvilket betyder mindre risiko for kondens på indersiden af kældervæggen.
  • Fordampning fra kældervæggen kan øges, så en eventuel fugtfront på grund af opstigende grundfugt flyttes længere ned.
  • Varmetabet reduceres.
Fugt- og varmeteknisk er udvendig efterisolering en effektiv og sikker metode. Til gengæld kan den være arbejdskrævende og i praksis vanskelig at udføre, da den kræver udgravning omkring kælderen. Hvis der alligevel graves op omkring kælderen, fx for at etablere omfangsdræn, bør det samtidig overvejes at efterisolere kælderydervæggen udvendig. Merudgiften til efterisoleringsarbejdet vil ofte være lille i forhold til den samlede indsats ved opgravningsarbejdet.

Udførelse af udvendig isolering af kælderydervægge

Arbejdsgang ved udvendig efterisolering omfatter følgende arbejder:
  • Kælderydervægge graves fri og renses for jord, ler og løstsiddende puds. Principper for udgravning ved fundamenter er beskrevet i SBi-anvisning 231. Det kan for eksempel være nødvendigt at afstive kældervæg eller jordside i udgravningen. Der må ikke graves under fundamentsunderkant. Ved uarmerede kælderydervægge bør udgravningen udføres, så husets hjørner graves fri sidst og dækkes først.
  • Det vurderes, hvor ujævn væggens overflade er. Hvis den er ujævn, kan det være nødvendigt at oprette ujævnheder, så luftspalter undgås. Alternativt kan der eventuelt vælges et varmeisoleringsmateriale, der tilpasser sig væggen, fx løse letklinker.
  • Eventuelt overfladebehandles kælderydervægge udvendigt med et vandstandsende materiale, fx asfaltering eller puds.Tønder isoleringsfirmaer eksempler:

Matzen Byggeforretning ApS
Flensborglandevej 8
6270 Tønder
CVR: 78144912
www.matzenbyggeforretning.dk
Norbek IVS
Fabriksvej 2
6270 Tønder
CVR: 39712490
www.facebook.com/norbek
C.T. Group ApS
Horupsgade 33
6270 Tønder
CVR: 33061730
www.ctgroup.dk


© 2019 - www.billig-isolering.dk - Kontakt