Tilbud isolering Holbæk

  • Isolering Holbæk - Modtag 3 idelle tilbud
  • Udfyld onlineskemaet på under 7 minutter
  • Få en reel solid isolatør

4300 Holbæk
vejnavne

Vossevænget
Rørvangsvej
Stjernedalen
Tobjergvej
Vimmelskaftet
Humlehaven
Audebo Skolevej
Løserup Strandvej
Blegstræde
Erik Banners Vej
Vallestrupvejen
Gl Stenhusvej
Knudskovparken
Midtermolen
Diget
K.P.Danøsvej
Brogade
Skovbrynet
Blegstræde Hage
Alfred Hansens Have

Bestil gratis 3 brandgode tilbud på efter isolering Holbæk

Få stabilt indeklima og bedre isolering i Holbæk. Benyt dig af vores gratis tjeneste, så finder du 3 tilbud, og bud, på hvordan!
Du skal bare udfylde onlineformularen på 5 min og sende den ind til os - så modtager du tre forrygende tilbud på isolering Holbæk på 2-3 dage.
Vand kan fra grundvandet opsuges kapillært i jorden. Ved finkornede jordarter kan den kapillare stighøjde være betragtelig. Vand kan fra jorden suges kapillært ind i fundamenter, kældervægge, terrændæk mv., hvis disses kapillarsugende evne er større end jordens.
Overfladevand stammer fra nedbør og kan give en betragtelig vandpåvirkning pä bygninger, både i terrænniveau og ved nedsivning langs bygningen. Generelt kan bygningen beskyttes mod fugtpåvirkning fra overfladevand ved at give terrænet fald væk fra bygningen de første 3 m. Beskyttelse mod fugtpávirkning fra nedsivende overfladevand kan ske ved vandtætning af bygningens yderside.

Isolering af hulmur og husets stabilitet

Yderligere ting at tage højde for når isolering af hulmur udføres af specialfirmaer:
  • Hvis formuren erstattes af en let konstruktion, undersøges det, om det efterfølgende får betydning for husets overordnede stabilitet.
  • Udmuringer, fx omkring vinduer og ved faste bindere, skal hugges af.
  • Hvis der skal sættes en ny skalmur op længere ude, fordi hulrummet efterisoleres og kuldebroer afbrydes, skal det undersøges, om fundamentet kan bære den nye excentriske last fra formuren. Ny formur og eksisterende bagmur bindes sammen med trådbindere efter gældende regler (Eurocode 6).

Nedrivning af eksisterende skalmur betyder en del arbejde i begyndelsen, sammenlignet med almindelig udvendig efterisolering, men det kan reducere følgearbejder ved almindelig udvendig efterisolering, fx tilpasning af tagudhæng og nedløbsrør samt vinduer, der skal flyttes ud.

Indvendig isolering af hulmur

Indvendig isolering: Som ved massive ydervægge er indvendig efterisolering af hule mure en byggeteknisk mere risikofyldt løsning end udvendig efterisolering. Der kan dog være andre forhold, fx arkitektoniske, der gør, at indvendig efterisolering er et alternativ.
Opbygning og forudsætninger:Fugtteknisk er indvendig efterisolering af hule ydervægge mindre risikofyldt sammenlignet med indvendig efterisolering af massive ydervægge, fordi hule ydervægge er en del af en to-trinsløsning.
Slagregn, der eventuelt bliver presset igennem formuren, vil sjældent blive trukket ind i bagmuren, men enten løbe ned ad formurens inderside eller opfugte forsiden af hulmursisoleringen. Megen slagregn vil blive opsuget kapillært af murstenene og blive transporteret til formurens yderside, når det igen er blevet tørvejr.

Eksempler på lokal tilbud isolering Holbæk

TJ Tømrerservice ApS
Audebo Skolevej 14
4300 Holbæk
CVR: 26995523
Hjemmeside
Møllers Entreprise ApS
Springstrup 15
4300 Holbæk
CVR: 36970812
Hjemmeside
BL Støjisolering A/S
Tåstruphøj 40
4300 Holbæk
CVR: 12843836
Hjemmeside